(S) vill minska röstglappet i Huddinge

När SKL rankar vilka kommuner i Sverige som har störst glapp mellan högt och lågt valdeltagande i olika områden hamnar Huddinge kommun på femte plats. Nu vill oppositionen att kommunen tar fram en plan för att ändra på det. – Tiden börjar rinna ut, säger Sara Heelge Vikmång (S).

  • Publicerad 19:30, 28 nov 2017

I Snättringe gårds valdistrikt röstade nästan 92 procent av invånarna i valet 2014. Men i Grantorp östra var siffran bara hälften så hög.

– Det är en fråga om jämlikhet. Varje kommuninvånares röst räknas och då är det viktigt för demokratin att så många som möjligt röstar, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Glappet ökar

Hon har nu skickat in en interpellation till den moderatstyrda koalitionen i Huddinge där hon efterfrågar en åtgärdsplan för att öka valdeltagandet i de områden som det idag är lågt.

– Rent konkret kan man ta fram en plan för att sprida information till kommuninvånarna på olika språk. Man kan utse ambassadörer som kan hjälpa till att informera och man kan samarbeta med SFI, näringslivet och civilsamhället i kommunen för att nå ut till fler, säger hon.

I Huddinge finns det flera valdistrikt där valdeltagandet är högt, bland annat Snättringegård, Segersminne och Sjöängen. Där röstar nio av tio. Men i andra områden, bland annat i Vårby gård och Visättra röstar omkring hälften.

Enligt Sara Heelge Vikmång så ökar glappet mellan de olika valdistrikten.

– Det finns mycket forskning som visar på att unga, lågutbildade och arbetslösa röstar i mindre utsträckning. Dessutom brukar valdeltagandet vara lägre i områden med stor andel utrikes födda, säger hon.

”Tiden rinner ut”

Dessutom påpekar hon att det finns statliga bidrag att söka för att använda till arbete för att få upp valdeltagandet. I interpellationen frågor hon därför majoriteten om de har ansökt om det.

– Jag hoppas att de tar emot min fråga på ett positivt sätt och att de också vill medverka till att Huddinge kommun gör en åtgärdsplan och vill söka bidrag för att förbättra valdeltagandet, säger Sara Heelge Vikmång (S) och lägger till.

– Tiden börjar rinna ut, det är nytt val nästa år.