PUSSEL. Socialdemokraterna vill ha ett nytt ersättningssystem som minskar stressen inom hemtjänsten. Foto: Mostphotos

S vill införa språkkrav inom äldreomsorgen

Socialdemokraterna i Huddinge vill införa språkkrav för personalen i äldreomsorgen. S vill också att kommunen utreder ett annat ersättningssystem istället för minutscheman inom hemtjänsten.

  • Publicerad 07:15, 11 jun 2021

Socialdemokraterna vill införa språkkrav för personalen inom äldreomsorgen.

– Vid nyanställningar ska man ställa krav på att man kan uttrycka sig på svenska i tal och skrift och göra sig förstådd. Det är grundläggande att kunna förstå varandra, och det är särkilt viktigt inom vård och omsorg, säger Sara Helge Vikmång (S), oppositionsråd.

Hur ska det här gå till?

– Vi behöver jobba fram ett enklare test vid nyanställning, det har man i exemplevis Botkyrka. Uppfyller den sökande kraven i övrigt ska den ändå kunna anställas och erbjudas utbildning. Vi vill också att man kartlägger vilka inom den befintliga verksamheten som skulle behöva förbättra sina kunskaper i svenska och erbjuda dem utbildning på arbetstid.

Vill ändra ersättningssystemet

I förslaget för äldreomsorgen som S presenterade för kommunfullmäktige i måndags ingår också att ändra ersättningssystemet för hemtjänsten. I dag utgår ersättning för utförd tid, exempelvis 10 minuter för ett toalettbesök, oavsett om det tar längre eller kortare tid.

– Både personal och äldre vittnar om att det leder till mycket stress. Vi tycker att man ska ta fram ett nytt ersättningssystem där de äldre och personalen får mer inflytande, säger Sara Helge Vikmång.

Hur ska ett sådant system se ut?

– Det får vi utreda, men det viktigaste är att det inte är så korta insatser. Man skulle till exempel alltid kunna bevilja minst 15 minuter.

Varför lägger ni de här förslagen nu?

– Vi ser att vård- och omsorgsnämnden gör ett väldigt gott resultat. Pengarna finns, men blir till överskott på biståndskansliet, medan hemtjänstpersonalen får springa fortare. Det är inte meningen att kommunen ska tjäna pengar på sig själv.

Karl Henriksson (KD), utesluter inte ett annat ersättningssystem, men har en försiktigare syn på överskottet.

– Hittills har vi inte sett något annat system som skulle fungera bättre, men om det finns ett behov av att utreda ersättningssystemet har vi möjlighet att göra det inom budget. Enligt prognos gör nämnden ett överskott på 7 miljoner 2021, men det är ett osäkert läge och jag tror att det är för tidigt att säga att man kan spendera de pengarna.