Ljusmanifestation. Anton Lindgren (S) var en av talarna i Edsberg på onsdagen. Dagen efter lämnade S in sina två motioner som syftar till att öka kvinnors trygghet i Sollentuna. Foto: Privat

S vill införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor

På förra veckans fullmäktigemöte lämnade Socialdemokraterna in två motioner som syftar till att öka kvinnors trygghet i kommunen. I samband med det anordnade man också en ljusmanifestation på Edsbergs torg på onsdagen.

  • Publicerad 13:55, 25 okt 2021

Vår kommun ska inte fortsätta se våldet som något naturligt som vi får leva med.

– I dag prioriteras inte åtgärder för att öka kvinnors trygghet. Genom en nollvision pekar vi ut en riktning för det långsiktiga arbetet samtidigt som vi genomför konkreta politiska förslag som gör skillnad för kvinnor här och nu, säger Mette Hildningsson, Socialdemokraternas gruppledare i Sollentuna.

Många Edsbergsbor visade intresse för manifestation och några hade kommit dit för att själva berätta om sina erfarenheter av våld i hemmet, berättar Mette Hildingsson.

Mer pengar till kvinnojouren

Den ena S-motionen handlar om att kommunen ska arbeta för en nollvision för mäns våld mot kvinnor.

S föreslår att Sollentuna ska förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommunens kvinnojourer så att de kan fortsätta och utveckla sitt förebyggande och skyddande arbete, driva boendefrågan på länsnivå så att våldsutsatta kvinnor och barn får möjlighet att byta kommun vid behov, och ge Sollentunahem i ägardirektiv att avsätta lägenheter som ska förmedlas genom beslut i socialnämnden för våldsutsatta kvinnor.

– Vår kommun ska inte fortsätta se våldet som något naturligt som vi får leva med och hantera så gott vi kan. Det ska bekämpas systematiskt i hela samhället, säger oppositionsrådet Anton Lindgren (S).

Anton Lindgren (S). Oppositionsrådet var en av talarna vid förra veckans ljusmanifestation mot kvinnovåld som anordnades i Edsberg. Foto: Privat

S: Machokulturen ska brytas

Den andra motionen handlar om att bryta maktstrukturer för att öka kvinnors trygghet. S vill bryta den machokultur man anser råder och förändra de normer som många unga män växer upp med i dag.

För det krävs, enligt S, insatser inom förskola, grundskola och i gymnasiet i form av kompetensutveckling och ökad vuxennärvaro.

Därutöver menar S att det krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik där kommunen gör satsningar som minskar utanförskapet och bidragsberoendet och ökar sysselsättningen för de medborgare som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Om kvinnor får bättre förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden så får de ekonomiska verktyg som behövs för att ha kontroll över sina liv, resonerar S.

– Tar man detta på allvar kan man inte fortsätta med nedskärningar i socialtjänsten och kvinnojouren, och se på när bostadsbristen tvingar kvinnor och deras barn att bo kvar med våldsamma män, säger Anton Lindgren.

"Populistiska" förslag

Utbildningsnämndens ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) anser att Socialdemokraterna slår in öppna dörrar, åtminstone när det gäller insatser inom förskola och skola.

– Vi jobbar redan med de här frågorna, bland annat med Olweus som är det enda forskningsbaserade trygghetsprogrammet. Ingen ska känna sig kränkt eller mobbad i skolan och redan i förskolan diskuterar man män och kvinnors lika värde. Vi accepterar inte machokulturen, jämlikheten är oerhört viktig i våra skolor. Och det här vet Socialdemokraterna så jag upplever de här föreslagen som populistiska, säger hon.

75 män greps i riktad insats mot prostitution

Nyheter Tillslag i bland annat Sollentuna i "Insats torsk 2.0" Under de två senaste veckorna har polisen gripit omkring 75 personer i samband med riktade insatser mot prostitution och människohandel i Stockholms län.tisdag 30/11 11:22

Pappa från Sollentuna lämnas ut till Turkiet

Nyheter Högsta domstolen tog beslutet En Sollentunabo i 20-årsåldern kommer att utlämnas till Turkiet där han är misstänkt för grovt narkotikabrott. Det står klart efter ett beslut i Högsta domstolen.tisdag 30/11 5:50