S vill ha fler gröna tak

  • Publicerad 00:00, 29 jan 2013

TÄBY Det behövs fler gröna tak, med till exempel sedumväxter, skriver Janne Boman (S) och Conny Fogelström (S) i en motion till fullmäktige.

Gröna tak binder upp vatten och minskar risken för översvämningar, växterna renar luften, de är bullerdämpande och ger jämnare temperatur till husen.

I motionen konstaterar ledamöterna att Täby har omfattande planer på att bygga bostäder och infrastruktur och att kommunen redan i dag har ett stort fastighetsbestånd som på olika sätt påverkar miljön.

I Sverige läggs för närvarande 70 000 kvadratmeter gröna tak per år.