S vill bygga upp rivna kvarter

En ny skola, fritidsgård, fotbollsplan, restaurang i vattentornet – och ett återskapande av kvarteren kring Olle Olsson-huset. Så ser Socialdemokraternas vision för Hagalund ut.

  • Publicerad 01:15, 1 feb 2018

Ett sätt att återskapa en del av Solnas historia.

Socialdemokraterna har lovat att skapa fyra nya grundskolor om man vinner valet i höst. En av dem ska ligga i Hagalund. Nu presenterar partiet en bild på hur en skola, årskurs F-6, skulle kunna se ut. Förebilden är det planerade Kunskapshuset i Gällivare.

– När man pratar med boende i området är en skola och en fritidsgård det som efterfrågas mest, säger oppositionsrådet Arne Öberg (S) som själv bor på Västra vägen.

För bara något år sedan talades det i den så kallade Hagalundsstrategin om en förtätning av det som i dagligt tal brukar kallas ”Blåkulla”, alltså de åtta höghusen efter Hagalundsgatan. Strategin talade om minst 1 000 nya bostäder. Protesterna från de boende i Hagalund lät inte vänta på sig.

Nu är Hagalundsstrategin lagd på is – för lång tid framöver. Om den någonsin kommer att förverkligas.

I stället ska flera tusen bostäder byggas i anslutning till tunnelbanans nya station i Hagalunds arbetsplatsområde. Det skapar ett bra underlag för olika former av samhällsservice som skolor och förskolor. Viktigast av allt är en ny skola där Sunnanskolan står i dag, anser Socialdemokraterna.

– En skola är själva navet i en levande stadsdel, säger Arne Öbergs partikamrat Sara Kukka-Salam.

Det kanske mest uppseendeväckande i S-förslaget är tankarna på att återuppbygga de kvarter kring Olle Olsson-huset som revs för flera decennier sedan. Bostäderna ska bli hyresrätter på nivåer som unga har rår med.

– Samtidigt är det ett sätt att återskapa en del av Solnas historia, säger Sara Kukka-Salam.

Socialdemokraterna har tidigare utlovat fem nya konstgräsplaner om man vinner valet. Nu placeras en av de fem mer konkret mellan Hagalundsparken och Frösundaleden.

Dessutom vill partiet renovera centrum.

– Där har det inte hänt mycket efter branden 2013, säger Arne Öberg.

MER Starkt S-område

De åtta höghusen efter Hagalundsgatan är Socialdemokraternas starkaste fäste i Solna. I kommunalvalet 2014 fick S cirka 40 procent av rösterna i området, Vänsterpartiet fick drygt tio procent.

I kommunen som helhet fick S 22,50 procent och V 7,24 procent av rösterna.