STÄNGDA. Kolonilotterna i Riddersvik är stängda efter att staden upptäckt halter av bly i marken. Foto: Mikael Andersson

S vill att Riddersviks kolonilotter öppnas

Socialdemokraterna i Hässelby villastad kräver att staden öppnar Riddersviks kolonilotter så fort som möjligt och menar att blomodling inte bör innebära en risk. Samtidigt finns ännu inga besked om sanering.

  • Publicerad 17:33, 26 nov 2020

Om barn inte vistas i området ser vi inte problemet

De höga halter av bly som hittats i marken i förarbetena av de planerade 700 nya bostäderna i Riddersvik stoppar sedan i april kolonisterna i området.

Området har gått ner sig, menar flera, och enligt kolonilottsföreningen har tjuvar härjat fritt i området i höst. 

Nu kräver Socialdemokraternas lokala förening i Hässelby villastad att koloniföreningen genast får tillträde igen.

Kritiska mot stadens hållning

De menar att staden utgått från ett scenario där kolonisterna är på området varje dag året om, när man stängt ute kolonisterna.

– Ingen som odlar här är i närheten av att vara på området alla årets dagar. Om bara barn inte vistas i området eller äter grönsakerna eller jorden ser vi inte vad problemet är, säger Pi Högdahl (S).

Information. Varningsskyltar om tungmetaller i området. Foto: Stefan Källstigen

Vi hoppas gå igenom åtgärderna under november

Men exploateringskontoret anser alltså sedan i våras att det finns risker. Att förgiftade grönsaker, bär, svampar och växter från området plockas och äts.

"Såklart inte roligt"

– Sanering kommer att göras och vi hoppas kunna gå igenom de aktuella åtgärderna under november, säger Hendrik Bergstén, projektkommunikatör på exploateringskontoret.

Socialdemokraterna föreslår att blomodling borde få tillåtas så fort som möjligt?

– Vi har tagit upp det och får se, men det är inget som är aktuellt nu. Vi tycker såklart inte heller att detta är roligt, säger Hendrik Bergstén.

Enligt era miljöundersökningar kan barn och vuxna få i sig bly från området, men ni har också meddelat att blyet snabbt försvinner från kroppen och att hälsorisken är försumbar?

– Risknivåerna är väldigt högt satta, men det finns förstås en anledning. När man väger samman allt man blir utsatt för så vill vi inte lägga till detta också, säger Henrik Bergstén.

S-föreningen vill att stadsdelsnämnden kräver besked om åtgärder från exploateringskontoret, och har därför lämnat in ett medborgarförslag om att frågan lyfts.

Kolonisterna: Varit knäpptyst

Enligt Mia Mathiasson, kolonilottsföreningens ordförande, har det varit knäpptyst från staden om saneringen.

– De lovade oss besked i oktober, men vi har inte hört ett skvatt. Kan saneringar göras i vår så kan vi öppna nästa sommar, säger Mia Mathiasson.

Mia Mathiasson, ordförande i Riddersviks kolonilotter. Foto: Anders Göransson

Vad tycker ni om S-förslaget om att öppna för blomodling?

– Jag kan inte avgöra det. Staden säger att vi inte får vistas där alls och då kan inte jag säga något annat.

Gödslade med slam från Lövstatippen

Miljöförvaltningen har under det senaste året tagit markprover inför bygget av 700 nya bostäder, förskola och ett vård- och omsorgsboende och servicelägenheter i Riddersvik. Området är tänkt att bli en samtida trädgårdsstad. Området ska ligga i det som en gång var Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.

Proverna har visat att halterna av bly är höga i vissa delar av marken, bland annat på koloniområdet bakom Riddersviks gård.

Orsaken tros vara slam och gödsel från Lövstas avfallshantering. Det användes under en stor del av 1900-talet på odlingsytorna.

Visa merVisa mindre