Het fråga. Samtliga partier säger att de vill öka lärartätheten i Huddinges skolor. Genrebild. Foto: Mostphotos

S vill anställa 100 nya lärare i Huddinge

Skolan får ett tillskott på 70 miljoner när S presenterar sin skuggbudget. "Det räcker till 100 nya lärare", säger Sara Heelge Vikmång (S). De rödgröna säger nej till skattesänkning.

  • Publicerad 15:40, 8 nov 2021

Det är skolan som är i fokus när Socialdemokraterna presenterar sin skuggbudget. Förutom generella uppräkningar för löner på 2 procent viill S avsätta 70 miljoner till skolan för att anställa fler lärare.

– Vi säger nej till skattesänkning. Pengarna behövs inte minst inom skolan. Det räcker till för att anställa 100 nya lärare. Det innebär 3 lärare per skola. Det är en satsning som skulle göra skillnad, säger oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång (S).

Den styrande koalitionen avsatte i sitt budgetförslag 30 miljoner för att öka lärartätheten i skolan, men gör inga generella uppräkningar för lönehöjningar. Styret menar att Huddinge har en högre kostnad för administration än andra kommuner och att den ska effektiviseras.

– Det kan finnas vissa saker som behöver göras, men om man drar ner så mycket på administrativ personal är risken att lärarna får en ännu större arbetsbörda, säger Sara Heelge Vikmång.

Vill skapa trygghetsfond

Socialdemokraterna vill satsa totalt 30 miljoner på trygghet. Tio miljoner avsätts för en trygghetsfond.

– Där ska nämnder och föreningar kunna söka pengar för trygghetsskapande insatser, det kan vara både fritidsaktiviteter och beskärning av buskage, säger Sara Heelge Vikmång.

S vill att Sluta skjut införs och avsätter dessutom pengar till avhopparverksamhet.

Äldreomsorgen får också ett tillskott.

– Vi vill avskaffa minutschemat, införa språkkrav och en fast omsorgskontakt.

Ni vill satsa mer pengar än det borgerliga styret på det mesta. Var ska pengarna tas ifrån?

– Vi har samma resultatmål på två procent, men vi tycker inte att vi ska lägga pengarna på hög i en pott för oförutsedda utgifter. Vi tycker att de ska gå till verksamheterna.

Den styrande koalitionen vill sänka skatten med 30 öre. Huddinge har i dag en av de högsta skatterna i länet.

Är det rimligt att Huddingeborna ska ha så hög kommunalskatt?

– Med de utmaningar vi har med låg lärartäthet, ytterligare ett utsatt område på polisens lista och många timanställda inom äldreomsorgen är det inte läge att sänka skatten. Vi behöver satsa de pengarna på välfärden.

Skolan och miljön

Vänsterpartiet vill satsa 30 miljoner på att öka lärartätheten, och utöver det 18,6 miljoner kronor för att höja det socioekonomiska stödet.

V vill också avsätta pengar för att bygga fritidsgårdar i Masmo, Flemingsberg och Visättra.

V:s budgetförslag innehåller uppräkningar med 2 procent för alla nämnder.

Miljöpartiets budgetförslag bygger på Agenda 2030: s mål för att uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.

Alla nämnder får en uppräkning med 1,5 procent för löne- och kostnadsökningar. Utöver det vill MP ge ett tillskott till skolan med 30 miljoner för att öka lärartätheten och stärka arbetet för elever med särksilda behov.

Klimat- och stadsmiljönämnden får ökat utrymme för arbetet med underhåll av naturreservat och bekämpning av invasiva arter.

Både V och MP vill ha en oförändrad kommunalskatt.

Visa merVisa mindre