Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd vill förbättra arbetsmiljön på DS. Foto: Jens Kassnert

S varnar för vårdkris – sågar alliansbudget

Danderyds sjukhus får svårt att klara nästa års utmaningar med den budget som beslutats av landstingsalliansen. Det tror socialdemokraterna och pekar på flera faktorer som hotar verksamheten nästa år.

  • Publicerad 07:27, 23 nov 2017

Fler mer vårdkrävande patienter från Karolinska Solna, personalkostnader som ökar mer än intäkterna och fortsatt svårt att rekrytera ny vårdpersonal. Tillsammans gör det att socialdemokraterna ser mörkt på nästa år när det gäller verksamheten på Danderyds sjukhus.

Spår vårdkris nästa år på DS

– Landstingsmoderaterna har styrt Stockholms sjukvård i snart tolv år, men tar inget ansvar för sin dåliga personalpolitik som både skapat och förvärrar krisen inom akutsjukvården, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd.

Moderaterna tar inget ansvar för sin dåliga personalpolitik

Enligt S kräver den budget som alliansmajoriteten beslutat för Danderyds sjukhus för nästa år att man att gör stora effektiviseringar. Annars kommer resurserna inte att räcka till.

S pekar också på sjukhusets egen riskbedömning som visar att bemanningen är det allra största problemet – och att det i sin tur kan drabba patienterna.

”Socialdemokraterna är oroade över personalsituationen för landstingets anställda. Det är svårt att rekrytera och behålla vårdpersonal, vilket utgör ett hot mot patientsäkerheten” skriver S.

Vill lösa kris med bättre arbetsmiljö

I stället hänvisar socialdemokraterna till sitt eget budgetförslag som bland annat syftar till att få landstinget att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Enligt S kan det ske genom att man skapar nya, mer flexibla arbetstidsmodeller, med möjlighet till arbetstidsförkortning för att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor.

– Vår lösning är löneutveckling efter kompetens och erfarenhet, och en hälsosam schemaläggning med utrymme för arbetstidsförkortning och möjlighet att fortbilda sig, säger Erika Ullberg (S).