BUDGET. Socialdemokraternas oppositionsråd Sara Kukka-Salam och Arne Öberg utanför den nedlagda Bagartorpsskolan.

S: Skattehöjning betalar skolsatsning

Socialdemokraterna fokuserar på Solnas skolor i den budget som presenteras i dag, tisdag. Satsningarna ska betalas med en skattehöjning på 16 öre.

  • Publicerad 15:20, 14 nov 2017

Vi lägger helt fokus på att alla ska klara skolan.

Det råder ingen tvekan om att skolan kommer att bli en av de stora valfrågorna i Solna nästa år.
Den budget som den styrande Alliansen presenterade i förra veckan innehöll bland annat 20 miljoner som ska satsas på underhåll av skollokaler. Alliansen vill dessutom lägga 15 miljoner kronor på att kvalitetssäkra skola och förskola. Ytterligare fem miljoner läggs på trygghet och elevhälsa i skolan.
Nu höjer Socialdemokraterna budet betydligt. 100 nya pedagoger och lärare ska råda bot på stora barngrupper i förskolan och öka lärartätheten i Solnas skolor, enligt Socialdemokraternas skuggbudget. Totalt kostar de S-märkta skolsatsningarna 56 miljoner kronor.
– Vi ser att utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll och har gjort det under lång tid, resultaten sjunker och arbetsron för både lärare och elever minskar. Skolan behöver prioriteras för att kunna bryta den negativa trenden, säger Arne Öberg, oppositionsråd (S).
Satsningens största utgiftspost är en minskning av barngruppernas storlek i förskolan efter Skolverkets rekommendationer, något som Socialdemokraterna beräknar kommer kosta 30 miljoner.
– Förskolan lägger grunden för ett barns skolgång och det är riktigt illa att barngrupperna i Solna är så pass stora som de är idag, långt ifrån Skolverkets rekommendationer. Små barn förtjänar också lugn och ro och att bli sedda på förskolan, säger Sara Kukka-Salam, också hon oppositionsråd för (S) i Solna.
Socialdemokraterna budgeterar även för att successivt skapa fyra nya skolor i Solna: i Bagartorp, på Hannebergsgatan i Skytteholm, i tidigare Sunnanskolan i Hagalund och på den numera nedlagda Stenbackaskolans område i Huvudsta.
– Solna kommer få 2 300 nya grundskoleelever de närmaste tio åren. Det är lika mycket som Råsundaskolan, Ulriksdalsskolan och Skytteholmsskolan tillsammans, säger Sara Kukka–Salam.
Utbyggnaden av skolorna kommer enligt S-budgeten kosta 150 miljoner kronor per år de kommande två åren.
Socialdemokraterna vill även lägga tre miljoner kronor per år för att under tre år renovera Överjärva gård.
Andra punkter i S-budgeten:
500 nya hyresrätter per år, varav cirka 200 byggs i ett sjuvåningshus på Motorborgen i Huvudsta, 200 byggs i Slaktarbacken och ytterligare cirka 200 vid Dalvägen i Arenastaden.
Vasalundshallen bevaras och rustas för inomhusidrott.
Fem nya konstgräsplaner anläggs. Två i Järvastaden och en i respektive Bagartorp, Hagalund och Huvudsta. Två av planerna, i Huvudsta och Järvstaden, blir 11-mannaplaner.
20 miljoner anslås till bättre och säkrare cykelvägar.
Liberalernas Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd, efterlyser mer idéer i Socialdemokraternas skolsatsning:
– Det är roligt att alla vill satsa på skolan, det gör även vi och det är gärna en match jag tar. Men det är inte automatiskt den med mest pengar som vinner utan det är den med bäst idéer och där tycker jag det är ganska tamt hos oppositionen, säger hon.
Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) är kritisk till finansieringen av de budgetar MP och S har lagt fram:
– Tråkigt att oppositionen inte räknat igenom sina förslag ordentligt. Deras skattehöjningar och högre parkeringsavgifter räcker inte och en underfinansierad budget slår mot tillväxt och solnabornas privatekonomi. Dessutom vill man utöver högre skatt höja parkeringsavgiften med minst 15 procent. Bra är dock att de verkar prioritera samma områden som Alliansen, säger han.
KD:s gruppledare Samuel Klippfalk tror att slutnotan för oppositionens budget kan bli skyhög:
– Att oppositionens satsningar påminner om våra är förstås bra, men också lite fantasilöst. Oppositionen verkar tro att skattehöjningar är lösningen på allt. Vår nuvarande regering är ett skräckexempel på hur lätt det är att slösa med gemensamma skattepengar, och man skulle nog behöva lägga ihop respektive oppositionspartis skattehöjning för att vara i närheten av slutnotan för solnaborna
–Socialdemokraterna har valt ungefär samma inriktning som oss med satsning på skola och stadsmiljö. De underskattar dock vad saker kostar. Exempelvis ska 15 miljoner över tre år räcka till både fem konstgräsplaner och en fotbollshall. Kostnad bara för själva konstgräset är runt 2-3 miljoner per plan, och då tillkommer markarbeten, omklädningsmöjlighet, hallbyggnad och annat, säger Magnus Persson (C).