David Thell Foto: Läsarbild Privat

S: ”SD:s bostadspolitik är skadlig för Vallentuna”

Sverigedemokraternas bostadspolitik är mest ett svepskäl för att hindra flyktingar att komma till Vallentuna. Men ingen skulle få lättare att få bostad om SD fick som de ville, vilket är marknadshyror och långsammare utbyggnad av bostäderna i Vallentuna. Det hävdar David Thell, S, i den här debattartikeln.

  • Publicerad 15:24, 10 jan 2019

Vallentuna har idag lägst andel hyresrätter av alla kommuner i hela landet och de högsta påslagen på andrahandshyror av alla kommuner i Stockholms län. Det är oerhört svårt att få tag i en hyresbostad i Vallentuna och på andrahandsmarknaden är hyrorna väldigt höga.

”SD:s politik höjer hyrorna”

Sverigedemokraterna (SD) i Vallentuna lyfter främst bostadsfrågan när de vill finna en orsak till att stoppa anvisade flyktingar från att bosätta sig i kommunen. SD har dock en bostadspolitik som skulle innebära att de som idag har svårt att hitta en bostad i Vallentuna skulle fortsätta ha det svårt oavsett om kommunen tar emot flyktingar eller ej.

SD är nämligen tydliga med att de tycker att utbyggnadstakten av bostäder i Vallentuna är för hög och vill sänka tempot i ett läge när bostadsbristen är skriande. I tillägg har SD på nationell nivå sedan tidigare öppnat för marknadshyror. Kombinationen av ett underskott på hyresbostäder, hög efterfrågan och marknadshyror ger kraftigt ökade hyror.

För alla som inte har möjlighet att köpa sin egen bostad skulle det därmed bli ännu svårare att hitta ett hem i Vallentuna. De som idag bor i hyresbostäder riskerar att inte ha råd att bo kvar.

Lokal bostadskö

SD har också framfört en önskan om att införa en lokal bostadskö som ska prioritera de som är folkbokförda i Vallentuna. Människor som tvingats ut ur Vallentuna på grund av bostadsbristen skulle i praktiken låsas ute från att flytta tillbaka igen. I tillägg är en av de viktigaste effekterna av hyresbostäder att de ökar flexibiliteten på bostadsmarknaden och därmed förbättrar rörligheten på arbetsmarknaden. SD:s förslag innebär att denna flexibilitet inskränks. Införs hinder att flytta mellan kommuner får näringslivet svårare att rekrytera kompetent personal och människor får svårare att flytta dit jobb och studier finns.

Är detta verkligen vad Sverigedemokraterna i Vallentuna önskar med sin bostadspolitik? En politik som slår mot alla de som inte kan köpa sig en bostad såväl som mot näringslivet.