S satsar på fler lärare och pedagoger

En av fyra elever i Solna klarar inte grundskolan. Därför vill S rikta mer resurser åt skolornas håll. ”Vi är en av de kommuner som har de mest välutbildade invånarna, Solna ska ligga i topp i hela Sverige”, säger oppositionsrådet Arne Öberg (S).

  • Publicerad 17:26, 14 nov 2017

I veckan presenterade Socialdemokraterna i Solna Stad sin skuggbudget. Där är den största satsningen framför allt på skolan och förskolan.

– Det är i klassrummen som kunskapsöverföringen sker, säger Arne Öberg.

30 miljoner kronor satsas på förskolan för att öka personaltätheten med 60 nya barnskötare och förskolelärare.

– Förskolorna i Solna har väldigt stora barngrupper. De är långt ifrån de 15 barn på 3 pedagoger som skolverket rekommenderar. Hälften av alla grupper har till och med över 20 barn på 3 pedagoger, säger oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S).

Solna ligger i botten

En av fyra elever i Solna klarar inte grundskolan, vilket är är den 23:e lägsta siffran bland Stockholms 26 kommuner. 25 miljoner kronor läggs därför på att anställa 40 lärare till grundskolan.

– Vi är en av de kommuner som har de mest välutbildade invånarna i hela Sverige, så Solna ska ligga i topp. Vi ser att flera kommunala skolor har fått stå och förfalla. Vi kommer behöva väldigt många nya skolor. Därför lanserar vi också fyra nya skolor, säger Arne Öberg.

De nya skolorna skulle i sådana fall ligga i Bagartorp, i Sunnanskolan i Hagalund, på Hannebergsgatan i Skytteholm och där den numera nedlagda Stenbackaskolan låg i Huvudsta. Totalt kostar satsningen på nya skolor 150 miljoner kronor per år de nästkommande två åren.

Hur påverkar det skattebetalarna?

– Vi gör en riktad skattehöjning på 16 öre som går enbart till skola och förskola. Dert motsvarar 48 kronor i månaden för den som tjänar 30 000 kronor i månaden, säger Sara Kukka-Salam.

Vi vill låta Torpet vara öppet

Andra satsningar i S-budgeten är en trygghetssamordnare som exempelvis kan jobba drogförebyggande och stötta nattvandringar och även på att bevara fritidsgården Torpet i Bagartorp

– Det finns inte en enda krona för att behålla Torpet i Moderaternas budget. Vi vill låta Torpet vara öppet. Det är en av Solnas mest besökta fritidsgårdar i ett av våra socioekonomiskt svagaste områden där människor upplever otrygghet, säger Sara Kukka-Salam.

S vill även kunna anställa gymnasieelever i äldreomsorgen under helger.

– Vi vill att de ska kunna jobba inom omvårdnaden för att minska ensamheten bland de äldre under helger och kvällar, berättar Arne Öberg.