(S): Så ska äldre kunna bo kvar

Socialdemokraterna i Solna föreslår nya konceptboenden i Hagalund och Ulriksdal. I samma trappuppgång ska det finnas både trygghetsboende, äldreboende och vård- och omsorgsboende så att äldre ska kunna bo kvar även när vårdbehovet ökar.

  • Publicerad 12:20, 23 jul 2018

– Många äldre är tvungna att byta stadsdel när de behöver mer omsorg. Det skapar en väldig isolering och en otrygghet, och det vill vi ändra på genom det nya förslaget, säger Sara Kukka-Salam (S).

Invånarantalet i Solna ökar samtidigt som allt fler lever längre, vilket också innebär en ökad efterfrågan på boenden där människor kan åldras. I dagsläget tvingas många flytta till en annan stadsdel när behovet av vård blir större. Med det nya förslaget vill Socialdemokraterna ändra på det, genom att skapa möjlighet för äldre att göra en slags bostadskarriär i ett och samma trapphus.

– Tanken är att trygghetsboende, äldreboende och vård- och omsorgsboende ska finnas i samma trappuppgång eller hus. De äldre ska kunna äta tillsammans och erbjudas ett tryggt boende med gemensam ingång, säger Sara Kukka-Salam.

Den sociala biten är också en stor anledning till förslaget, menar hon:

– Det blir stora vinster socialt för de äldre. Man får ha kvar samma grannar och är man till exempel i en parrelation där en av parterna blir sjuk kan man fortfarande få bo i samma trappuppgång, men att den ena partnern flyttar ner någon våning.

Boel Karlsson, som också varit aktiv inom Socialdemokraterna, har bott i Hagalund sedan 1980. Numera är hon aktiv i föreningen Ett levande Hagalund och det är med märkbar kärlek som hon talar om området.

– Många har bott här väldigt länge, och gemenskapen är stor. Just nu finns det inget äldreboende här i närheten, och att tvingas flytta skulle innebära en enorm otrygghet för många. Det skulle även underlätta för hemtjänsten om alla seniorer var samlade på samma plats, säger hon.

Att göra om en av trappuppgångarna i de befintliga höghusen i Hagalund skulle vara den mest fördelaktiga lösningen, menar Boel Karlsson:

– Eftersom att det ändå ska ske ett stambyte och renoveringar så skulle man enkelt kunna rusta upp en trappuppgång och anpassa den utefter förslaget. På så sätt slipper man bygga helt nya boenden som kostar massa pengar, utan kan utnyttja de som redan finns.

Enligt Boel Karlsson är många boende i området positiva till idén:

– Jag har pratat med en hel del grannar om förslaget och alla verkar gilla det. Det är verkligen en speciell stämning i Hagalund. Att tvingas flytta härifrån vore väldigt tråkigt.
 

MER Det här vill S göra i Ulriksdal

För att öka möjligheten att bo kvar i sin stadsdel vill Socialdemokraterna införa ett trygghetsboende i anslutning till Ulriksdals station.

I Bagartorp finns redan lokal service och seniorträff. Där vill man rusta upp centrumanläggningen och tillföra en vårdcentral med apotek.