Livsnödvändigt. Att alla lär sig simma är viktigt för att minska drunkningsolyckarna är politikerna eniga om, men åsikterna går i sär om det är staden eller simföreningar som bäst når ut till barnen. Foto: Sacharias Källdén

S: Risk att fler väljer bort dyrare simskola

Föreningarna ska stå för mer av den simskola som erbjuds i Stockholm. Det riskerar att göra simskolan dyrare, enligt Socialdemokraterna, som varnar för att barn kan stängas ute. Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) tror tvärtom att föreningslivet kan nå fler.

  • Publicerad 04:15, 2 sep 2021

När simhallarna nu åter är öppna som vanligt och det är högtryck på simskolorna borde staden sänka sina avgifter för alla barn och bli mer generös med den simskolerabatt som ges till de som har det sämst ekonomiskt ställt. Det föreslår Socialdemokraterna i stadshuset.

Stor oro inför badsommaren: ”Simkunnighetsskuld tornar upp sig”

Redan idag kan barn till föräldrar som har en mycket låg inkomst få gå en kommunal simskolekurs för 200 kronor.

Oro för dyrare simlektioner

Men det är för få som kvalar in för att få rabatten, anser Socialdemokraterna, som också varnar för att fler hänvisas till en dyrare simskola när föreningslivet tar över en allt större andel av simundervisningen.

Förra året stod staden för 53 procent av undervisningstimmarna och föreningarna för 47 procent. Men efter ett budgetuppdrag från den grönblåa majoriteten är förhållandet i höst det omvända och föreningslivet står nu för en majoritet av undervisningstiden.

Det här är ett problem, menar Alexander Ojanne, S-ledamot i idrottsnämnden, eftersom föreningarnas simskolor generellt kostar mer. Föreningarna ger inte heller samma socioekonomiska rabatt som staden.

– Det här skapar ytterligare en tröskel för att sätta barnen i simskolan. Det får inte bli en klassfråga vilka som går i simskolan, säger han.

Idrottsborgarrådet: Kan nå fler

Tidigare i år har också Vänsterpartiet föreslagit att alla sexåringar i staden ska få gratis simskola för att få upp simkunnigheten i samtliga stadsdelar, men det avvisas av majoriteten.

Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) tror istället att staden kan nå ut till fler barn om det blir fler föreningar som erbjuder simskola. Dessutom menar hon att chansen att barnen fortsätter att idrotta även efter simskolans slut ökar om de är med i en förening.

Inga badvakter på Stockholms badstränder i sommar

Hon ser ingen risk för att en högre avgift i en förening kan leda till att barn från ekonomiskt svaga familjer tvingas välja bort simundervisningen. Staden kommer fortsätta med sin reducerade avgift och erbjöd också gratis simskola på Järva- och Nälstabadet för förskoleklasser i somras, uppger Karin Ernlund.

– Vi har också gjort en satsning på att nå ut med information om vår simskola i ytterstadsområden där vi idag har lågt deltagande i våra simskolor, säger hon.

Så mycket kostar stadens simskola

Det vanliga priset för Stockholms stads simskola för barn är 700 kronor för åtta simlektioner.

För barn till föräldrar med låg inkomst har staden ett rabatterat pris på 200 kronor per kurs.

För att få rätt till rabatten får inte hushållets gemensamma årsinkomst överstiga 285 600 kr, det vill säga 23 800 kronor i månaden.

I den grönblåas budget för 2021 slog majoriteten fast att staden ska ”öka andelen av stadens simskoleundervisning som bedrivs av föreningslivet”.

År 2020 hade stadens simskola 53 procent av tiden i undervisningsbassängerna och föreningslivet 47 procent.

I höst har staden 46 procent av tiden och föreningarna 54 procent.

Källa: Stockholms stads idrottsförvaltning

Visa merVisa mindre