S presenterade skolpaket

Tallbackaskolan ska renoveras och bli kvar . Det kräver Socialdemokraterna. På onsdagens presenterade partiet sitt skolpaket – och tog draghjälp av en gammal elev som blivit minister.

  • Publicerad 17:03, 28 aug 2018

Vi lärare kan inte trolla.

Det var ingen tillfällighet att Socialdemokraternas oppositionsråd Arne Öberg och Sara Kukka-Salam hade valt Tallbackaskolans lärarrum som stopp när Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, besökte Solna.

Alliansen vill riva skolan och bygga en ny och större i korsningen av Armégatan och Storgatan. En enig opposition förkastar förslaget.

– Än så länge är det bara ett inriktningsbeslut. Det går alltså att riva upp efter valet, sa Arne Öberg.

Socialdemokraterna går till val på en skattehöjning med 16 öre som ska öronmärkas för skolor och förskolor. Därutöver föreslår man bland annat fler lärarassistenter och obligatorisk lovskola med minst 50 timmars undervisning för elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasiet

Lärarna i Tallbackaskolan beskrev en tuff vardag i ständig uppförsbacke.

– Vi behöver allt. Psykologer, kuratorer, pedagoger. Många barn har traumatiska skolupplevelser med sig in i skolan, sa en lärare.

– Skolan är själva kärnan i samhället och vi står inför enorma utmaningar. Vi lärare kan inte trolla. Nu behövs det mer verkstad och mindre prat från politikerna, sa en annan.

Helene Hellmark Knutsson växte upp i Solna och gick i Tallbackaskolan i högstadiet. För ett halvår sedan besökte hon sin gamla skola.

– ”Går man i Tallbacka blir man ingenting”, sa en elev då. "Jag har gått här och blev åtminstone minister", svarade jag.