Ulf Walther (S) vill se till att Örbyskolan får ett permanent högstadium. Foto: Google Maps/Mitt i

S-motion: Låt Örbyskolan få permanent högstadium

Ulf Walther (S), tidigare ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, gjorde premiär i kommunfullmäktige förra veckan och motionerade om att Örbyskolan ska få permanent högstadium. – Jag tror att et finns goda chanser att få gehör i frågan, säger han.

  • Publicerad 17:32, 12 nov 2018

Sedan 2015 har Örbyskolan ett högstadium och är därmed en F-9-skola. Högstadieeleverna går idag i en stora stenbyggnaden, medan eleverna i årskurs 4-5 går i paviljonger på gården. Men högstadiet är en tillfällig lösning under tiden som Sturebyskolan och Bäckahagens skola byggs ut.

S lovar: Örbyskolan får permanent högstadium

Före valet gav S vallöftet att högstadiet skulle permanentas på Örbyskolan. Nu har de grönblå tagit över makten, men på det första fullmäktigesammanträde lade Ulf Walther (S) en motion i frågan. Ulf Walther är Örbybo, har tidigare varit ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och är ny ledamot av fullmäktige.

I motionen föreslår Uf Walther att fullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att snarast möjligt se till att det beslutas, och kommuniceras, att högstadiet på Örbyskolan är permanent samt initiera detaljplanearbete och investeringar för att skolan ska kunna byggas ut.

Behövs större idrottssal

Idag har skolan tappat elever redan inför årskurs sex eftersom det funnits en osäkerhet krig om eleverna kan gå kvar på högstadiet.

När Mitt i söderort talade med rektor Christina Larsson före valet ställde hon sig positiv till ett permanent högstadium, men påpekade att det då behövs en större idrottssal.