(S): Låt nyanlända bo kvar – även efter två år

I Solna får nyanlända hjälp med bostad i två år, sen är det upp till dem själva att fixa boende. I en motion föreslår nu Socialdemokraterna generösare regler.

  • Publicerad 11:33, 10 feb 2019

Två års hyreskontrakt gäller för de nyanlända som anvisas till Solna kommun – sedan är det upp till de själva att fixa boende, i eller utanför Solna.

Enligt Socialdemokraterna leder detta till att nyanlända tvingas avbryta sina studier eller sluta på sina jobb, ett varaktigt boende är en trygghet och en förutsättning för att man ska ordna egen försörjning, anser partiet.

”Moduler står tomma”

I en motion föreslår de nu att tvåårsregeln görs mer flexibel, och att de som själva inte lyckas lösa bostadsfrågan efter två år i Solna ska kunna få sina kontrakt förlängda. Det politiska styret har tidigare fastslagit att de modulbostäder som finns i Solna behövs frigöras för nya människor som anvisas till kommunen.

Men enligt Socialdemokraternas motion kommer vissa stå tomma på grund av ett minskat mottagande under 2019. I år ska Solna ta emot 126 nyanlända.

Barnfamiljer drabbas

Ett annat argument som S använder är att Solnas tvåårsregel bryter mot barnkonventionen. Partiet skriver att det finns exempel på barnfamiljer som bott i Solna men som efter två år hänvisats till korttidskontrakt i andra kommuner. ”Barnkonventionen ställer krav på skälig levnadsstandard där bostaden är en rättighet”, skriver partiet.

Under 2019 år tvåårsregeln, som många kommuner valt, prövas i rätten.