Opposition. Ajla Mehinovic Avdic(S), 2:e viceordförande Barn- och förskolenämnden tycker att det är dags att gå tillbaka till 30 timmar förskola för föräldralediga. Foto: Jannie Flodman/privat

S-kritik mot fortsatt få timmar i förskolan

Sedan pandemins start har Solna stad haft svårt att erbjuda föräldralediga plats på förskola i den mån de tidigare kunnat. Men att det sex månader senare inte har åtgärdats gör oppositionen kritisk.

  • Publicerad 15:56, 27 aug 2020

Sett ur barnens perspektiv och föräldrarnas perspektiv är 15 timmar i veckan alldeles för lite.

Kompisar. Barn till föräldralediga vill ha fler timmar på förskolan. Bilden är en genrebild. Foto: Sacharias Källdén

I samband med att pandemin bröt ut minskade Solna stad rätten för barn till föräldralediga att vara på förskolan från 30 timmar till 15 timmar. Något som den politiska oppositionen i Solna är kritiska mot.

– Vi tycker det är hög tid att gå tillbaka till 30 timmar. Sett ur barnens perspektiv och föräldrarnas perspektiv är 15 timmar i veckan alldeles för lite, barn har ryckts upp ur sina rutiner och får inte luncha med sina kompisar längre, säger Ajla Mehinovic Avdic(S), 2:e vice ordförande Barn- och förskolenämnden i Solna.

Många föräldrar har reagerat på 15-timmarsbeslutet och Socialdemokraterna är kritiska till att de tillfälliga reglerna fortsätter att gälla september ut.

Corona lika med normalläge

– Man har på de styrandes sida inte riktigt förstått att det här är vårt normalläge nu. Vi har full respekt för pandemin och dess effekter, men hur Solna sex månader senare inte har någon lösning är oacceptabelt. Det är ju inte är så att det är färre barn på förskolan, bara kortare dagar, säger Ajla Mehinovic.

Anna Lasses (C), ordförande i barn- och förskolenämnden menar dock att det har varit ett nödvändigt steg att dra ner till 15 timmar som en försiktighetsåtgärd.

– Vi hade väldigt hög frånvaro från personalen under stor del av våren, mellan 30-40 procent vilket drabbade de föräldralediga. Anledningen att det fortfarande är så här är att regionen gått ut och uppmanat till försiktighet vid terminsstart för att se så att inte smittspridningen kommer igång igen.

Hon menar också att frånvaron bland personalen ligger på bättre nivåer, men att det kan ta några veckor innan man ser resultatet av smittspridningen, men Anna Lasses hoppas att staden ska kunna gå tillbaka till 30 timmar tidigare än beslutet säger.

– Vi vill avvakta någon vecka till bara. Vi förstår att många tycker det är orättvist men samtidigt vill vi inte hamna i den situationen som vi hade i våras.

Avslag på dispens

På Solna stads hemsida kan man ansöka om utökad närvaro för sitt barn om man har särskilda behov. Flera familjer som har ansökt om dispens har dock fått avslag.

– Jag har kontaktat förvaltningen och bett dem se över varför det är så många som inte fått dispens, men jag har inte fått svar från dem än. Så det återstår att se varför det har blivit så. Vi har varit tydliga med att det ska vara en generös dispens, säger Anne Lasses.

Skollagen

Enligt skollagen ska hemkommunen erbjuda förskola till barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn. Barnet har rätt till förskola från och med ett års ålder och under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Källa: 8 kapitlet 6 § skollagen.