Oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga (S) menar att Alviksskolan får dra ner på antalet tjänster till följd av majoritetens budget. Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) håller inte med. Foto: Lieselotte van der Meijs/Mikael Andersson

S-kritik: Budgeten gör skolorna mer känsliga

För att klara ekonomin har Alviksskolan avslutat 16 tjänster. Socialdemokraterna i Stockholms stad menar att det är en direkt konsekvens av den grönblåa majoritetens skolbudget.

  • Publicerad 16:48, 6 nov 2020

Den totala summan pengar som går ut mer än året innan.

Förra veckan rapporterade vi om att Alviksskolan har avslutat 16 tjänster under höstterminen, för att komma tillrätta med ett budgetunderskott.

Förra året redovisade Alviksskolan ett minusresultat på 11 miljoner kronor. Räddningen kom via skolans fond, men för att inte samma sak skulle ske i bokslutet 2020, sades alltså personal upp.

Det handlade om både lärare, elevassistenter, kökspersonal och fritidsledare.

Rektorn Henrik Nöbbelin berättade att minusresultatet delvis berodde på ett minskat antal elever, vilket leder till en mindre skolpeng.

Alviksskolan drar ner på personal för att klara ekonomin

Men Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd, menar att skolans ansträngda ekonomi är en konsekvens av den budget som den grönblåa majoriteten i Stockholms stad tilldelade skolorna i år.

– Den budgeten fick förvarningar och kritik både från lärarfacken och från oss. Skolorna blir mer känsliga när de inte får kompensation för löneökningarna, och rektorer kommer behöva vända på alla stenar för att få ekonomin att gå ihop, säger han.

2019 gick 73 procent av skolpengen till rektorerna, men 2020 minskade den andelen till 72 procent, vilket innebar 110 miljoner mindre till skolorna i Stockholms stad.

– Elevunderlaget har inte minskat så pass mycket att det kan motivera en sådan här stor nedskärning. Alla elever ska få jämlika och rättvisa förutsättningar för att få en bra skolgång, och då behövs fler lärare och pedagoger, inte färre, säger Kadir Kasirga.

"Mer pengar nu än året innan"

Men Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd, håller inte med. Hon säger att anledningen till att man dragit ner på Alviksskolans tjänster är just att man anpassar skolan till det minskade elevunderlaget. Att skolan använder sin fond för att täcka utgifterna är rätt väg att gå, menar hon.

När det gäller majoritetens budget säger hon att även om andelen skolpeng till rektorerna minskade, så ökade hela skolbudgeten totalt.

– Skolbudgeten ökade med 735 miljoner kronor jämfört med 2019. Även om man sänker procentsatsen så är den totala summan pengar som går ut mer än året innan, eftersom schablonen är högre nu, säger Isabel Smedberg-Palmqvist.

Skolbudget för Stockholms stad 2020

Stockholms stads skolbudget för 2020 är cirka 20 miljarder kronor, vilket är en ökning från förra året med 735,5 miljoner kronor netto.

Budgeten baseras på en kostnadsschablon per elev. För grundskolan ökade schablonen med 2,7 procent 2020.

Så här mycket ligger skolpengen på i år.

Årskurs 0–3: 87 995 kr/år
Årskurs 4–6: 91 283 kr/år
Årskurs 7–9: 106 167 kr/år

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre