Annica Gryhed (S) vill se strängare tillsyn av äldreomsorgen i Täby. Foto: Pressbild/Most Photos

S kräver strängare tillsyn av äldreomsorgen

Efter Mitt i:s granskning av Tibblehemmet reagerade Socialdemokraterna i Täby. De vill se en skarpare tillsyn och mer öppenhet om vilka boenden som skött sitt uppdrag dåligt. Moderaterna tycker tvärtom att tillsynen fungerar bra.

  • Publicerad 14:23, 9 jul 2018

Sjuksköterskor som struntat i blodprov och läkare som inte skrivit journaler. Mitt i:s artiklar om Tibblehemmet har fått Socialdemokraterna i Täby att reagera.

– Det är inte acceptabelt och får bara inte hända. Från Socialdemokraterna har vi länge framfört att Täby kommun måste prioritera äldreomsorgen högre, säger Annica Gryhed (S), kommunalråd.

Hon säger att de flera gånger krävt att tillsynen och kvalitetsuppföljningen ska stärkas.

– Det är ingen särskilt sträng tillsyn kommunen har idag. Kontroller ska utföras i den rullande verksamheten med skriftliga rapporter. Det är också ett varningstecken när många väljer att sluta. Det brukar innebära att personalen inte får rimliga förutsättningar att sköta sitt jobb och därför söker sig till andra arbetsplatser.

Det är ingen särskilt sträng tillsyn kommunen har idag

Annica Gryhed (S), kommunalråd.

Ska kunna säga upp avtalen

Hon vill att kommunen ska kunna säga upp avtal om de gång på gång får in rapporter om missförhållanden.

– Vi vill att medborgarna lättare kan ta del av rapporterna och kvalitetsuppföljningarna på kommunens hemsida. Annars kan man inte göra ett bra kundval – full transparens är den enda vägen till god kvalitet, säger Annica Gryhed.

Thomas Nilsonne (M) som är ordförande i socialnämnden tycker tvärtom. Han är nöjd med kommunens tillsyn.

– Jag har fullt förtroende för tillsynsverksamheten vi har idag. Vi har en hel enhet med fem, sex personer som gör ett jättejobb. Jag tror inte att alla invånare eller ens politikerna förstår vilket jobb de gör.

Ska inte hänga ut vårdföretagen

Han säger att kommunen inte är ute efter att hänga ut eller fälla vårdföretagen.

– Jag ogillar ordet sträng. Tillsynen ska inte arbeta mot företagen, snarare stötta så att våra äldre får den bästa vård de kan få. Att göra midnattsräder leder inte till bättre resultat.

Vad tänkte du när du läste artikeln?

– Det är såklart jättetråkigt när den här typen av saker händer och det är fullständigt oacceptabelt. Men jag vet att Attendo tog händelsen på största allvar, de bytte till och med ut ledningen.

Men ska man kunna säga upp avtalen?

– Jag tror inte det är rätt väg att gå. Det är bättre att försöka komma rätta till problemen. Jag tror inte att det bästa för dem äldre är att bara rycka bort allting så fort någonting sådant här händer.

Tycker du att medborgarna lättare ska kunna läsa sig till på kommunens hemsida om boenden skött sitt uppdrag dåligt?

– Det finns flera parametrar att välja utifrån. Vissa vill ha ett centralt boende, andra vill bo nära naturen. För andra är maten det viktiga, och det går att läsa sig till på kommunens hemsida. Man kan också ringa de olika boendena och fråga om de kan tillgodose de behov man har.

Men det är väl knappast så att boendena presenterar sina brister?

– Nej, men lovar de något så förpliktigar det också. Man kan också titta på de öppna jämförelserna som vi baserar vår kvalitetspeng på. Där ser man tydligt kundernas nöjdhet.