S kräver att utbetalade ”hemliga” arvoden betalas tillbaka

Samtliga allianspartier bör betala tillbaka de arvoden de fått i de två alliansutskotten. Det kräver oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) Detta efter att Kommunrevisionen kommit fram till att arvodena inte följt kommunallagen och därför kan vara brottsliga.

  • Publicerad 18:30, 2 dec 2019

– Kommunrevisionen skriver att det finns misstanke om att alliansens förfarande utgör brott av förmögenhetsrättslig karaktär. Fram tills nu har vi mötts av alliansföreträdare som framställt sig själva ha rätt att ge sig dessa arvoden, säger oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S).

– Vi förväntar oss att samtliga allianspartier nu skakar liv i sina moraliska kompasser och omedelbart betalar tillbaka de skattemedel de gett sig själva.

”Interna möten”

På måndag 9 december hålls ett extra kommunstyrelsesammanträde med anledning av kommunrevisionens anmälan. Ann-Christine Furustrand säger att hon då förväntar sig få besked hur återbetalningarna ska ske och att alliansens interna möten i fortsättningen inte betalas av Österåkersborna.

De hemliga arvodena avslöjades för snart tre månader sedan av Socialdemokraterna i Österåker som granskat kommunens utbetalningar

Arvoden stoppas – kan vara brottsliga enligt kommunrevisionen