S krav på hemtjänsten i Nacka: Mer pengar och högre krav

Nacka kommun har avslutat avtal med 71 företag inom hemtjänsten de senaste tio åren – i flera fall på grund av allvarliga brister. Nu vill Socialdemokraterna se mer pengar till hemtjänsten, men också högre krav och kommunala alternativ.

  • Publicerad 05:51, 8 apr 2020

På tio år har avtal med 71 hemtjänstföretag  i Nacka avslutats – betydligt fler än i jämförbara kommuner norr om Stockholm.

15 av företagen har tvingats lämna kommunen på grund av ”allvarliga brister i förhållande till auktorisationsvillkor”.

Khashayar Farmanbar är Socialdemokraternas kommunalråd i opposition.

– Vill Moderaterna och stödpartierna i alliansen vara bäst på att privatisera all kommunal verksamhet måste de lära sig att säkra kvalitet och kontinuitet så att de som är skörast och behöver hjälp får det stöd de ska ha, säger han.

Högre krav ska ställas

Som lösning vill Socialdemokraterna se mer pengar till de privata utförarna, men också högre krav genom bättre kontroller och uppföljningar. Krav på kollektivavtal ska också ställas.

– Anställda som får bra lön och bra villkor kommer också göra ett bättre jobb för våra äldre, säger Khashayar Farmanbar.

Kommunala alternativ

I dag bedriver endast privata företag hemtjänst i Nacka. I april förra året avslog kommunstyrelsen ett förslag av Socialdemokraterna att införa hemtjänst även i kommunal regi i Nacka.

Motiveringen var att kommunen redan 2007 avvecklade den kommunala hemtjänsten eftersom verksamheten gick med underskott och att personalkostnaderna var högre än hos de privata hemtjänstföretagen.

Socialdemokraterna vill fortfarande se kommunala alternativ i Nackas hemtjänst.

– Vill man verkligen förstå en verksamhet så måste man vara en del av den. Då kan vi föregå med gott exempel men också lära oss av de goda exempel som finns i hemtjänsten, säger Khashayar Farmanbar.