Kompetensfonden kommer inte finnas med i Alliansens kommande budgetförslag. Foto: Mostphotos

S: ”Har vi råd att inte satsa på våra anställda?”

Medel för kompetensutveckling kommer inte längre finnas i en separat fond. Alliansen uppger att de istället vill använda befintliga medel för att utdelningen ska bli mer rättvis.

  • Publicerad 10:10, 9 nov 2018

I och med maktskiftet i kommunen kan den så kallade kompetensfonden komma att försvinna.

Det är en fond som kompetensnämnden använt för att ge medel åt kommunens anställda för vidareutbildning. Det har varit öppet för alla verksamheter i kommunen att ansöka om bidrag hos nämnden.

Speciell fond

Under senaste kommunstyrelsesammanträdet stod det dock klart att medlen till fonden stryps.

Emma Feldman (M) är kommunstyrelsens ordförande.

– Det är ett ärende som vi har haft stora diskussioner kring senaste mandatperioden. När man skjuter till pengar till egna verksamheter vid sidan om befintligt system blir det inte lika för alla. 

Det är alltså upplägget för kompetensfonden som inte gillas av Alliansen. Man avslog därför frågan om tilldelning av medel, och uppger att det är medel som inte kommer finnas med i Alliansens kommande budgetförslag.

Eva ullberg (S) är kommunalråd i opposition och menar att det är viktiga pengar som försvinner.

– Rekryteringsläget är tufft och kompetensutveckling är ett viktigt redskap för att kunna locka hit människor, så det här är ju väldigt tråkigt. Våra anställda är ju ryggraden i kommunen. Har vi råd att inte satsa på dem?

Befintliga system ska utnyttjas

Men Emma Feldman säger att man fortfarande vill lägga stor vikt vid kompetensutveckling, men genom befintliga system.

– Vi ser att kompetensutveckling bättre kan säkerställas inom respektive förvaltning och inom befintlig ram för att säkerställa att samtliga enheter och aktörer likabehandlas.