S förslag om Apelvägen vann med minsta möjliga marginal

Socialdemokraterna fick stöd i kommunstyrelsen för sitt förslag om Apelvägen. Håller partierna samma linje i fullmäktige kommer det dock att röstas ner. Frågan om Apelvägen splittrar minoritetsstyret.

  • Publicerad 12:31, 18 sep 2020

2018 röstades detaljplanen för Apelvägen igenom under Alliansstyret. I våras kom beskedet att högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, river upp planen.

I veckans kommunstyrelsemöte var Apelvägen, som ligger strax söder om Strandtorget, återigen uppe för beslut.

Socialdemokraterna vill, som Mitt i Tyresö tidigare har berättat, sänka husen mot Tyresövägen en våning och med den ändringen klubba igenom detaljplanen.

Den förslaget fick stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet och vann med minsta möjliga marginal, enligt Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det blev sex röster mot sex. Ordförandes utslagsröst var avgörande, säger hon.

Vill inte bygga alla hus

Moderaternas förslag var att gå vidare bara med Bo Aktivts del av planen, vilket fick stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det är Bo Aktivt som står bakom de cirka 50 bostadsrätterna i hus med en inglasad vinterträdgård, som planeras i södra delen av området.

– Det är en boendeform vi inte har i kommunen tidigare som är viktig att den byggs för de personer som önskar ett sådant boende, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

Anki Svensson (M). Foto: Jenny Puronne

2018 röstade Moderaterna igenom detaljplanen. Anki Svensson hänvisar till ett pressmeddelande när Mitt i:s reporter frågar varför partiet har ändrat sig.

I det står det att Moderaterna vill balansera byggtakten i Tyresö och därför säger nej till de andra cirka 170 lägenheter som var planerade. Partiet vill ”spara marken för framtida generationer eftersom Tyresö kommun äger väldigt lite mark”.

Partiet hänvisar också bland annat till att framkomligheten på Tyresövägen behöver prioriteras och att det är trångt i skolorna vilket behöver åtgärdas innan bostäder byggs.

Frågan splittrar styret

Frågan om Apelvägen splittrar minoritetsstyret – S, L och MP – som efter valet tog över från Alliansstyret.

Liberalerna yrkade vid veckans möte i första hand på återremiss, i andra hand på avslag och la sedan ner sina röster när inget av de förslagen fick stöd. Miljöpartiet stödde den linjen.

– Liberalerna vill göra ett omtag på hela planen. Vi behöver titta på vilka behov som finns nu. Vi behöver också hitta en plan med en bredare politisk majoritet och få med oss de närboende, säger Mats Lindblom (L).

Mats Lindblom (L). Foto: Stefan Källstigen

Han menar att Liberalerna ”aldrig har varit riktigt förtjusta” i planen.

– Bo Aktivts del är inträngd och felplacerad och Wallenstams har en ganska hög exploateringsgrad som inte riktigt matchar den vid Strandtorget. Vi måste också ta större hänsyn till närboende.

Avgörs i november

I november är frågan om detaljplanen tänkt att avgöras i kommunfullmäktige.

Om alla partier håller fast vid samma linje som i kommunstyrelsen får inte Socialdemokraternas förslag tillräckligt med stöd. Det skulle fattas en röst.

– Det blir två spännande månader. Man vet inte om alla partier står fast vid sin linje och inte heller om alla ledamöter är helt lojala med partilinjen, säger Mats Lindblom.