S föreslår hyresrabatter för Solnas småföretagare

Socialdemokraterna i Solna vill att kommunen och det kommunala bostadsbolaget sänker lokalhyrorna för småföretag. – Om vi vill att de stora privata jättarna ska sänka sina hyror för småföretagen, då måste även kommunen föregå som gott exempel, säger Sara Kukka-Salam (S).

  • Publicerad 08:54, 5 maj 2020

Det lokala näringslivet har rejäl uppförsbacke just nu. För att stötta småföretagarna i kommunen föreslår Socialdemokraterna att kommunen, det kommunala bolagen Signalisten och Råsunda förstads tillfälligt sänker hyrorna för de minsta företagen.

– Många av de här företagen har inga anställda och när inte kunderna kommer har de inte pengar att ta ut lön, än mindre till hyran. Regeringen har ju uppmanat privata fastighetsbolag att kunna erbjuda tillfälligt sänka hyror, och det ska inte vara sämre villkor för att man hyr av kommunen. Är man för snål på kort sikt, riskerar vi i stället att stå med tomma lokaler efter krisen, säger oppositionsråd Sara Kukka-Salam (S).

Hyresfritt i Sumpan

I grannkommunen Sundbyberg har som Mitt i tidigare rapporterat det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren erbjudit lokalhyresgäster inom sällanköp, restaurang och liknande verksamheter tre hyresfria månader under april, maj och juni. S vill alltså erbjuda Solnas företag en liknande modell, men partiet har ännu inte utformat något skarpt förslag över hur det ska gå till eller finansieras.

– Ett första steg är att börja kartlägga hur det ser ut och ta reda på vilken nytta småföretagen skulle ha av det här, säger oppositionsråd Arne Öberg (S).

Inga planer på hyresrabatter

Solna stad hyr ut ett fåtal kommersiella lokaler, och Signalisten har cirka 200 lokaler för kommersiell verksamhet i Solna. Trots att det redan har kommit ett 30-tal förfrågningar från lokalhyresgäster gällande möjligheter till sänkta hyror har Signalisten inga planer på att erbjuda hyresrabatter, meddelar bolagets kommunikationschef Åsa Hart:

– Vi för enskilda samtal med varje hyresgäst utifrån varje unik situation. Det vi erbjuder är anstånd med hyran eller hjälp med avbetalningsplan. 20 stycken har ansökt om anstånd och samtliga har beviljats. Dessa är jämnt fördelade över olika branscher såsom kontor, butik, friskvård och restaurang.

”Har en tät dialog”

Inte heller från kommunens sida är det aktuellt med hyresrabatter.

– Eftersom kommunen har så pass få kommersiella hyresgäster kan vi ha en tät och nära dialog när det gäller till exempel möjlighet till anstånd med hyran och att skjuta upp hyresinbetalningar. Vad gäller hur Signalisten gör kan staden inte ge ett sådant uppdrag eftersom Signalisten är en fristående stiftelse, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).