Salar Rashid (S), vice ordförande i stadsdelsnämnden, vill flytta torghandeln in

S: Flytta in Skärholmens torghandel i centrum

Den upplevda tryggheten i Skärholmen har sjunkit på senare år. För att råda bot på det vill Socialdemokraterna styra upp Skärholmens torg – genom att flytta in torghandeln inomhus.

  • Publicerad 18:30, 13 feb 2020

Den upplevda tryggheten i Skärholmen har sjunkit.

Nästa gång nämnden sammanträder den 27 februari, kommer Socialdemokraterna därför föreslå att nämnden röstar igenom en rad åtgärder för att ”styra upp centrum”.

Ett av dem är att förvaltningen ska titta på möjligheten att flytta in den populära torghandeln in i det närliggande centrumet.

”Unikt torg”

Salar Rashid (S) är vice ordförande i stadsdelsnämnden och menar att förslaget skulle innebära att torget leva upp till sin fulla potential:

– Skärholmens torg är väldigt unikt, men det är mycket rörelse och bilar som far fram. Skulle man kunna förlägga som torghandel inne i centrum, i exempelvis en saluhall, så skulle torget kunna komma fram bättre.

Sjunkande trygghet

Enligt stadsdelens verksamhetsberättelse för förra året, var det färre andel som angav att de känner sig trygga i sitt närområde än året innan. 54 procent angav att man kände sig trygg i närområdet 2018 och 2019 hade det sjunkit till 50 procent.

Därför vill Socialdemokraterna också att förvaltningen ska ta fram konkreta förslag för hur stadsdelen ska kunna förbättra stadsmiljön. Dels vad det gäller renhållning och städning av stadsdelens olika centrum, men också när det kommer till tryggheten i stadsdelen.

Förslagen kommer att läggas fram för nämnden att ta ställning till den 27 februari.

Tungt. Tung trafik på torget har förstört stenplattor på torget, och ett bilförbud har diskuterats länge. Foto: Claudio Britos