S efterlyser fler lekplatser

  • Publicerad 13:36, 13 feb 2012

VÄRMDÖ Det behövs fler ordentliga lekplatser, anser Socialdemokraterna. I en skrivelse till samhällsplaneringsnämnden påminner man om en motion i ärendet som bifölls för flera år sedan.

”Ingen lekplats har byggts. Vi har ställt frågor, påmint och på nytt föreslagit lekplatser i budgetarna”, sägs det i skrivelsen som undertecknats av Andrine Winther (S). Hon pekar på att Värmdökoalitionens nuvarande plan på att bygga en lekplats i en starkt trafikerad vägkorsning inte är bra för barnen.