Ulf Larsson (S) och Ella Bohlin (KD) om förlossningsvården i Stockholm. Foto: Pressbilder/collage

S: ”Cheferna vill ofta skönmåla problemen”

Dag Larsson (S) tycker att personalen på Danderyds förlossning var modiga som vågade säga ifrån. Han säger att landstingsstyret går på propagandavisningar och att en tysthetskultur vuxit fram. Något Ella Bohlin (KD) reagerar kraftigt på. – Tittar man i min mejlkorg är det svårt att hävda det.

  • Publicerad 17:42, 19 jul 2018

Efter Mitt i:s artiklar om situationen på Danderyds förlossning reagerade Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd i sjukvårdsfrågor.

– Jag är väldigt glad att barnmorskorna reagerar och säger ifrån, det var tufft av dem. Jag har varit landstingsråd i opposition i många år och det är tydligt att de högsta cheferna ofta vill skönmåla situationer. Inte sällan är berättelserna från de som jobbar på golvet i vården helt andra, säger han till Mitt i.

Lyfter inte problemen

Han befarar, likt i hans tidigare uttalanden i DN, att det har utvecklats en tysthetskultur inom landstinget.

– Det finns delar av förlossningsvården som förbättrats. Förlossningsskadorna har minskat exempelvis. Men det finns mycket som inte fungerar och att mörka att det finns stora bekymmer under sommaren är orimligt. Man måste våga berätta, inte minst till oss förtroendevalda, säger han.

Man måste våga berätta, inte minst till oss förtroendevalda

Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd i sjukvårdsfrågor

Han säger att man på förlossningsavdelningarna i länet säkert förberett sig bättre rent administrativt inför sommaren.

– Men det grundläggande problemet är att kapaciteten är på tok för liten och det är personalen och de blivande föräldrarna som får betala priset.

Visas runt på ”propagandashower”

Dag Larsson säger att det nuvarande landstingsstyret visas runt på ”propagandashower” och bara får se det som fungerar bra.

– Skulle vi hamna i maktställning skulle vi jättegärna börja bråka med sjukhusledningen. Har man styrt landstinget i 12 år blir man lätt ihopkopplad med ledningen och man blir blind för det som inte fungerar.

Den här tysthetskulturen som du pratar om, vad vill du göra för att råda bot på den?

– Jag vill att man bygger ut och förstärker visselblåsarfunktionen. Vi måste bygga andra vägar som gör att man kan slå larm utan att få repressalier.

Uppmanar till öppenhet

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) tvivlar på att det råder någon omfattande tysthetskultur i landstinget.

– Tittar man i min mejlkorg är det svårt att hävda det. Jag har en direkt dialog med många barnmorskor där vi diskuterar löner och arbetsmiljöer. Jag uppmanar alla till öppenhet och att man ska komma med kreativa lösningar. Många av de förbättringsåtgärder vi gjort bygger på idéer från enskilda barnmorskor.

Vi får ingen förskönad bild, det är ingen som tjänar på det.

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd

Finns det en tysthetskultur så måste den brytas, säger hon. Men hon har ett förtroende för att sjukhusledningarna förmedlar en korrekt bild.

– Det är otroligt viktigt eftersom det ligger till grund för politiska beslut. Sedan jag blev landstingsråd har jag tagit initiativ till samråd två gånger per år där jag träffar barnmorskor och företrädare för olika patientföreningar – just för att jag vill bilda mig en egen uppfattning.

Det är inga propagandashower det är tal om? 

– Det tycker jag är ett vulgärt uttryck. Jag upplever inte förlossningsvården som särskilt hierarkisk, utan det sammansvetsade team som jobbar sida vid sida. Vi får ingen förskönad bild, det är ingen som tjänar på det.

Råder det en förlossningskris i Stockholm idag?

– Vi har en väldigt ansträngd situation på sommaren. Det beror dels på att semesterperioden infaller då och dels för att det föds fler barn under sommaren än det gjort tidigare. Jag säger inte emot de barnmorskor som säger att det är krisartat. De jobbar på golvet och vet hur det är.

Går inte att planera i minsta detalj

Samtidigt säger hon att förlossningar är en form av akutvård som inte går att planera in i minsta detalj.

– Mitt jobb som politiker är att se till att resurser finns och att de får de bästa förutsättningarna, säger hon och fortsätter:

– Att chefen har en bild av situationen och barnmorskorna en annan, det måste sjukhuset reda ut själva genom intern dialog. Jag litar på att alla våra sex förlossningskliniker förmedlar korrekta uppgifter.

Det är ganska många fler som jobbar nu än för bara ett år sedan.

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd

Vilka åtgärder har ni tillsatt för att stävja krisen?

– Vi har skjutit till cirka 180 miljoner till sjukhusen inför sommaren. Vi har höjt ersättningen med 4 000 kronor per förlossning och vi har 60 fler barnmorskor och undersköterskor sedan i fjol. Det är ganska många fler som jobbar nu än för bara ett år sedan.

De barnmorskor som Mitt i varit i kontakt med verkar inte uppfatta det så?

– På totalen är det 60 personer i hela länet och exakt hur många som fördelats på varje sjukhus vet jag inte. Jag tror inte att Danderyd fått noll. Men det är ett populärt sjukhus med ett strategiskt läge och många söker sig dit. Det är högt tryck och jag har full förståelse för det slit som barnmorskorna gör.