S: ”Bostäder riskerar stoppas med grönblå politik”

Socialdemokraterna befarar att flera tusen bostäder stoppas eller försenas med grönblå politik. Inför kvällens fullmäktigemöte har oppositionsbogarrådet Jan Valeskog (S) ställt frågor till stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) kring Årstafältet, Hammarbyhöjden och Stadshagen. Joakim Larsson tillbakavisar Valeskogs påståenden och farhågor.

  • Publicerad 10:01, 17 dec 2018

Socialdemokraterna anser arr de grönblå har kommit överens om att ”omförhandla” eller ”rita om planer” för projekt som motsvarar flera tusen lägenheter.

Inför måndagens möte i kommunfullmäktige har Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd, ställt tre så kallade interpellationer till stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M). Frågorna rör Årstafältet, Hammarbyhöjden och Stadshagen.

Årsta golf en stridsfråga

När det gäller Årstafältet ifrågasätter Valeskog de grönblås planer på att bevara Årsta golf. Valeskog menar att det skulle innebära att golfen antingen läggs där 1 000 bostäder idag är planerade eller att en ny detaljplan får tas fram. I båda fallen skulle bostäder utgå eller försenas, liksom de planerade fotbollsplanerna hotas.

Centerpartiet har tagit strid för Årsta golf, men sagt att det måste ske inom gällande detaljplan för att inte försena utbyggnaden av Årstafältet.

Oklart kring fotbollsplan på Kungsholmen

1 500 bostäder ska byggas i Stadshagen, vilket innebär att en av två fullstora fotbollsplaner kommer att försvinna. Staden har lovat en kompensationsplan någon annanstans på Kungsholmen. Planen har varit att den ska förläggas i Fredhällsparken, men det har väckt stora protester. Även här har Centerpartiet drivit frågan och de grönblå har sagt att det inte ska bli någon fotbollsplan i Fredhällsparken. Majoriteten har sagt att exploateringskontoret får i uppdrag att hitta en alternativ placering för fotbollsplanen.

Flytt av idrottsplats i Hammarbyskogen

400 bostäder planeras i Hammarbyskogen. Miljöpartiet röstade redan i våras emot en vägdragning och flytt av en idrottsplats. Valeskog undrar om stadsbyggnadsborgarrådet kommer kompromissa kring detta och om bostäderna försenas.

M: ”Vi är fast beslutna att hålla en hög byggtakt

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) tillbakavisar Valeskogs påståenden och farhågor.

”Jag noterar att Jan Valeskogs retorik i vanlig ordning befinner sig på behörigt avstånd från verkligheten. Påståendena som förs fram i hans interpellationer stämmer helt enkelt inte. Det finns inga planer på att avbryta stadsutvecklingen i Stadshagen och utredningsuppdraget till Exploateringskontoret om att flytta Årsta golf ges med ambitionen att det vare sig ska förhindra eller försena bostäder. Den grönblåa majoriteten är fast besluten om att hålla en hög byggtakt i Stockholm, vilket vi visade senast i fredags då vi klubbade igenom över 7 000 bostäder under stadsbyggnadsnämndens möte, säger Joakim Larsson (M), i en skriftlig kommentar.