Vision. Nya Slussen sedd från huvudbron mot Södermalm. Foto: Foster + Partners 2014

(S): Bättre version av Nya Slussen ska byggas

Nya Slussen ska byggas men planerna kommer förbättras. Ett nytt beslut ska tas under våren, enligt Jan Valeskog (S).

  • Publicerad 14:16, 2 feb 2015

Efter att ha läst expertrapportens slutsats och sammanfattning konstaterar Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden och biträdande finansborgarråd, att det är en gedigen utredning som kommer med flera möjliga förslag till förbättringar av Nya Slussen.

De frågor vi själva har lyft fram tidigare, till exempel en kritik vad gäller siktlinjerna och framkomligheten för stadsbussarna, för gående och cyklister har nu utretts och vi har också fått flera förslag till förbättringar.

Under ett par veckor kommer tjänstemän inom staden att gå igenom expertgruppens rapport och analysera vilka förändringar som är möjliga att göra.

– Expertgruppen har inte haft de resurser som krävs för att till exempel mäta upp exakt vad alla förslag för gående och cyklister innebär i detalj men det ser lovande ut, säger Jan Valeskog.

Kommer ändringar att genomföras nu?

– Ja, syftet med utredningen var att vi ville gå igenom ekonomin där rapporten också visar att det fanns skäl för vår oro. Här ser vi att alliansen har underskattat kostnaderna. Men vi har också velat ha konkreta förslag till förbättringar.

Expertgruppen slår fast att Nya Slussen blir dyrare än beräknat och kommer att kosta 10 miljarder att bygga. Samtidigt anklagar oppositionen er för att ni helt i onödan har förhalat Slussenprojektet. Vad säger du om det?

– Nu visar utredningen att alliansen har underskattat projektets kostnader och det saknades också helt prognoser för den framtida busstrafiken när tunnelbanan byggs ut. Det här är material som vi har fått först nu. Nu när vi har det räknar jag med att det kommer att gå undan.

Alliansen menar att expertrapporten var ett försök att täcka över er oenighet inom majoriteten. Är ni överens om hur ni ska gå vidare?

– Det där är en konstig kritik. Vi sa redan innan valet att det är gällande detaljplan som gäller. Nu kommer vi att komma överens om de förändringar som behöver göras och sen kommer ett beslut att fattas av kommunfullmäktige.

Så alla andra alternativ än Nya Slussen är helt uteslutna?

– Det finns myter kring att det går att bygga upp Slussen med nuvarande detaljplan men utredningen slår tydligt fast att det går inte. Och innan vi ens har en detaljplan som tillåter detta har det gått ytterligare fem år och då är Slussen en grushög. Så det är helt uteslutet.

När kommer bygget av Nya Slussen att starta?

– Nu kommer rapporten att analyseras under ett par veckor. Sedan räknar jag med att vi tar ett nytt beslut någon gång under våren.