S-bas försvarar Fägersten: ”Höga ambitioner”

Trots att hela förvaltningsledningen vittnat om kränkande bemötanden från Maria Fägersten (S) har hon fullt förtroende hos S-föreningen i Haninge, enligt S-ordföranden Jan Andersson.

  • Publicerad 18:00, 22 jan 2019

Företagshälsovårdens granskning av arbetsmiljön runt Maria Fägersten (S) gjordes i början av 2017, och hösten 2018 lyfte den nu sparkade skolchefen Mats Öhlin problemen igen på sittande möte innan han fick sparken.

Samtliga intervjuade från förvaltningsledningen vittnar i rapporten om kränkande bemötanden från skolpolitikern, och flera nämner att de känt ”starkt obehag” vid nämndsammanträdena.

Relationen mellan Maria Fägersten och förvaltningen beskrivs närmast som dysfunktionell, där tjänstemännen tassar omkring på tå och mår dåligt.

Bekräftar att det funnits olika åsikter

Rapporten har Mitt i fått ta del av först veckor efter att vi begärt ut den från kommunen.

Detta beror på att Mats Öhlin först i slutet av 2018 valde att skicka in rapporten så att den kunde diarieföras, hävdar S-ordföranden i Haninge, Jan Andersson.

– Rapporten fanns inte tillgänglig vid nomineringsdiskussionerna inför valet och har inte vägts in på något sätt, säger han.

Maria Fägersten har fullt förtroende från S-föreningen, menar Jan Andersson.

– Det har naturligtvis varit känt att det funnits olika åsikter mellan Maria Fägersten och nämnden å sin sida, och förvaltningschefen Mats Öhlin å sin sida. Maria Fägersten har höga ambitioner och det är möjligt att förvaltningschefen haft andra ambitioner.

Vet du vad skiljelinjen varit?

– Det är ju känt att skolresultaten i Haninge inte varit de allra bästa, och det är en fråga som säkert sysselsatt ordföranden. Hur kan vi få bättre skolresultat? Maria Fägersten är en väldigt ambitiös politiker. Hon vill sätta sig in i saker och ting och förstå underlagen och besluten.

Har ni i partiet i Haninge gått igenom rapporten nu när den finns tillgänglig?

– Nej, det har nämnts att den finns, så att säga. Om den ytterligare behöver hanteras så är det väl kommundirektören som ska ta hand om det.

Om Maria Fägersten varit en ångvält eller om det är en förvaltning som varit ovanligt motsträvig, vill inte Jan Andersson kommentera.

– Jag kan faktiskt inte uttala mig om det. Jag har inte fått någon information om de personliga relationerna.

Ni i S har valt Maria Fägersten som ett av tre nya kommunalråd och ny gymnasiebas. Därmed fortsätter hon att ha kontakt med skolförvaltningen. Är det lämpligt?

– Det är ju två lite olika områden i och för sig, vuxen- och gymnasiesidan och sedan förskolan och grundskolan, säger Jan Andersson.

– Men om det skulle vara ett problem så måste det finnas mer fakta än det du tar upp nu.

Vad behövs?

– Man måste prata med båda parter och gå på djupet om huruvida det som hänt uppfyller kriterierna för kränkande särbehandling. Inget av det är gjort överhuvudtaget. Det du beskriver utifrån rapporten är väl några slags första intervjuer av en del personer som leder nånstans till, är det inte det? Det måste mycket mer till, och det är ju inte alls gjort.

Jan Andersson säger att han tror att Mats Öhlin inte såg någon anledning att gå vidare i sin utredning av Maria Fägersten.

– Annars borde han som förvaltningschef ha gjort något i frågorna mellan 2017 och hösten 2018, förutom att ta upp saken på mötet med kommunrevisorerna i oktober.

Flera har lämnat förvaltningen

Mitt i har vid åtskilliga tillfällen sökt Maria Fägersten de senaste månaderna.

Vi har sökt kommundirektören Magnus Gyllestad och den tillförordnade förvaltningschefen Henrik Lindh.

Flera personer i nyckelroller har lämnat förvaltningen under det senaste helåret. Senast i raden var gymnasiechefen Peteris Smitmanis, som valt att gå i pension i förtid.

Fakta

Detta är kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem.

Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa, och kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen.

I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Det är bra att diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling på arbetsplats. Kom ihåg att det måste vara acceptabelt för alla, både nyanställda och inhyrda.

Källa: Arbetsmiljöverket
Visa merVisa mindre

Fakta

Så står sig Haninge kommun i skolresultaten

Andelen behöriga elever till gymnasiet i årskurs 9:

Haninge: 83 %

Länet: 89,1 %

Riket: 82,7 %

Genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9:

Haninge: 214,1

Länet:: 240,2

Riket: 223,3

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:

Haninge: 69,5 %

Länet: 79,4 %

Riket: 73,5 %

*Kommunal skolstatistik är det som anges. Fristående skolor är inte med.

Källa: Skolverket/Läsåret 2017/18
Visa merVisa mindre