Charlotta Wendel är kritisk till planerna på en 48 meter hög mast på Runmarö. Foto: Mitt i

Runmarö: Hård kritik mot planerna på mobilmasten

Charlotta Wendel är en av sommarstugeägarna på Runmarö som är kritisk till planerna på att bygga en 48 meter hög mobilmast vid Uppeby på ön. – Området är klassat som kulturmiljö av riksintresse. En så hög mast skulle förfula skärgården, säger hon.

  • Publicerad 13:50, 16 nov 2018

Mitt i Värmdö berättade tidigare i veckan om att Net4Mobility HB ansökt om bygglov för att sätta upp en 48 meter hög mobilmast samt två teknikbodar på Runmarö.

Charlotta Wendel har sommarställe 300 meter från platsen där den planeras att byggas. Hon är en av dem som fått ett brev från kommunen med information om planerna.

Fram till den 26 november har berörda grannar chans att tycka till.

”Finns redan en mast”

Charlotta Wendel är kritisk till planerna.

– Det finns redan en mast i utkanten av byn. Jag upplever inte att det är så dålig täckning, det beror väl på vilket mobilabonnemang man har, säger hon.

Hon tycker platsen är illa vald.

– Det är mitt bland byar som är av riksintresse och klassas som värdefull kulturmiljö. Jag blir också orolig över strålning från masten, säger hon.

5G inte aktuellt

Det är Net4Mobility, Tele2 och Telenors gemensamt ägda dotterbolag, som ansökt om bygglovet. De har tidigare gått ut med att de vill bygga ett gemensamt och rikstäckande 5G-nät i Sverige, men de är inte där än.

Masten som de vill bygga på Runmarö avser 2G och 4G-teknologi.

Björn Lindberg, mobilnätsspecialist på Tele2, säger att det är många kunder som har efterfrågat bättre nät på Runmarö.

Det finns redan en mast på ön, räcker det inte med den?

– Den är överbelastad och fullsmetad med grejer. Masten som vi vill bygga ska kunna kommunicera med kringliggande basstationer till kringliggande öar, därav höjden. Den ska också komma in så det blir täckning i vikar och skär, säger Björn Lindberg.

Boende på Runmarö är kritiska till placeringen vid en plats som är av riksintresse på grund av kulturmiljön. Hur kommer det sig att ni valde den platsen?

– Vi har sökt på fler ställen och har tillsammans med kommunen kommit fram till att den här platsen är lämplig. Det finns alltid två sidor, men för att vi ska ha en levande skärgård är det nödvändigt med kommunikation för att skärgården ska kunna fortsätta växa, säger Björn Lindberg.