Fakta

Det här betyder samråd

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan. Efter samrådet sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget. Efter det ställs ett bearbetat förslag ut för granskning och det går att tycka till igen.

Källa: Tyresö kommun

Rund förskola och sjuttio nya hem planeras

Sjuttio hyresrätter och en rund förskola med plats för sex avdelningar planeras nära Tyresö gymnasium. Byggplanerna är en del av den nya stadsdelen Wättingebacken.

  • Publicerad 05:15, 18 okt 2019

Som Mitt i Tyresö tidigare har berättat ska Tyresö få en ny stadsdel – Wättingebacken – som ska ligga mellan Granängsringen och Wättingestråket i det som i dag mestadels är ett skogs- och strövområde. Åttahundra nya bostäder planeras byggas det kommande decenniet.

Nu har byggplanerna för den andra etappen kommit en bit på vägen genom ett politiskt ja till samråd.

Stora planer för Granängstorget

I den här delen planeras cirka sjuttio hyresrätter i två olika hus med fem till sex våningar. I området där det ska byggas finns bland annat skog och gymnasiets bil- och cykelparkering.

Vägen Farmarstigen föreslås bli bredare och längre. På vägens västra sida, åt Granängsringens håll, planeras bostadshusen ligga. De ska ha uteplatser mot en trappa mellan husen. Trappan är tänkt att gå från Granängsringen via Farmarstigen och vidare till Wättingestråket.

Rund förskola planeras

Mitt emot bostadshusen – på andra sidan Farmarstigen – vill kommunen bygga en förskola med plats för sex avdelningar. Den byggnaden ska bli två våningar och ha träfasad.

Förskolan förelås bli rund med en innergård i mitten.

”På grund av att man ser och angör byggnaden från olika håll föreslås en rund byggnad som inte skapar traditionella fram- och baksidor”, står det planbeskrivningen.

Byggstart kan bli tidigast i slutet av 2020, enligt en grov tidsplan som bygger på att detaljplanen inte överklagas.

M vill bygga bostadsrätter

Moderaterna vänder sig mot att det bara ska byggas hyresrätter. ”Vi ser att det kan ge konsekvenser både för grundtanken att bryta boendesegregationen och ekonomin i projektet.”, skriver Anki Svensson (M) i ett särskilt yttrande.

Också Centerpartiet har åsikter om projektet. ”Centerpartiet har vid initiala arbeten och pågående arbeten med Wättingeprojektet flera gånger påtalat existensen av en av Tyresös äldsta vägar i detta område. Den referensen finns inte uppförd i dokumenten med ett enda ord”, skriver Ulrica Riis-Pedersen (C), i ett särskilt yttrande.

Fakta

Det här planeras i första etappen

Detaljplanen för den första delen av Wättingebacken har kommit ett steg längre.

Där var samråd i slutet av 2018 och början av 2019.

I västra delen av Wättingebacken – närmast Granängsringen – planeras knappt 300 nya bostäder i två bostadskvarter med parkeringsgarage under husen.

Husen är tänkta att ha mellan två till sju våningar med både bostads- och hyresrätter.

 

Källa: Tyresö kommun
Visa merVisa mindre