Rullstolsburen satt bortglömd i timmar

  • Publicerad 17:22, 21 sep 2014

NACKA En person på ett äldreboende blev i augusti sittande hjälplös i sin rullstol på en avsides balkong i två och en halv timme. Personen upptäcktes först efter att ha ropat på hjälp.

Personal som gick av sitt skift hade glömt att säga till om den rullstolsburne.

Enligt boendets lex Sarah-anmälan har något liknande inte tidigare inträffat men det finns risk att det kan hända igen om rutinerna inte följs.