CASA KARLSSON. Väntan på beslut om de får bygga bastu på sin fritidsfastighet dröjde för Rudolf och Rauha Karlsson i Vallentuna. Och än är det inte klart. Foto: Rikard Samuelsson

Rudolf och Rauha får 30 000 i skadestånd

När bastubeslutet drog ut på tiden bestämde Rauha och Rudolf Karlsson i Vallentuna sig för att stämma länsstyrelsen. De fick rätt – och 30 000 kronor i skadestånd.

  • Publicerad 14:10, 30 jun 2020

Det känns jättebra att få den här upprättelsen.

Rauha och Rudolf Karlsson har en fritidsfastighet i Garnsviken i Vallentuna kommun. Paret ville bygga en bastu på tomten, där det i dag ligger ett förfallet båthus, och ansökte om dispens från strandskyddet. Detta var år 2016.

Kommunen sa ja, men länsstyrelsen ville pröva ärendet. När inget hänt på tre år stämde paret staten – och får nu 30 000 kronor i skadestånd. Det innebär att staten erkänt att den långa väntetiden utgör ett brott mot rätten till prövning inom skälig tid.

– Det är bra att staten väljer att ta sitt ansvar för den oacceptabla handläggningstiden i Rauha och Rudolfs fall. Förhoppningsvis kan domen hjälpa andra som har drabbats av länsstyrelsens långsamma handläggning att också få kompensation, säger Rikard Samuelsson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Rauha och Rudolf Karlsson.

Kan bli vägledande

Nu kan fallet få betydelse för andra personer i samma situation.

– Det känns jättebra att få den här upprättelsen. Man ska inte behöva vänta i över tre års tid på ett besked från myndigheterna, säger Rauha Karlsson, i en kommentar.

Sedan år 2009 finns det en möjlighet för länsstyrelserna att på eget initiativ granska och överpröva kommunala beslut om strandskyddsdispens – och på senare år har handläggningstiderna i dessa ärenden vid länsstyrelsen i Stockholm ökat dramatiskt.

Men blir det någon bastu för paret Karlsson? Ja, det återstår att se.

Länsstyrelsen ändrade kommunens beslut och avslog parets ansökan om strandskyddsdispens. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som fastställde länsstyrelsens beslut. Nu ligger saken i Mark- och miljööverdomstolen.

Beslut om bastubygge dröjde tre år

LÅNGSAMT. Rudolf och Rauha Karlsson har fått vänta i tre år på ett beslut om de får bygga bastu eller inte på fritidsfastigheten i Vallentuna. Nu får de 30 000 kronor i skadestånd för länsstyrelsens långsamma handläggning. Foto: Rikard Samuelsson