Rudboda ska få trivsamt torg, bostäder och större affär

60-talstorget i Rudboda ska får sig en rejäl ansiktslyftning. Större Ica-butik, nya bostäder och fin utemiljö finns i planerna. Nu har staden antagit projekt-PM om Rudboda.

  • Publicerad 05:00, 6 dec 2019

Rudboda är ett av de områden som Lidingö stad vill utveckla med bostäder och en allmän uppfräschning. 2  december antog kommunstyrelsen en skrivelse som anger riktlinjerna för projektet.

Här är det som ska hända:

Större Ica:

Den befintliga Ica-butiken behöver större lokaler. En idé är att bygga om Ica-byggnaden till ett hus med butik i bottenplan och bostäder ovanpå.

Själva Rudboda torg ska även rustas upp.

Gruppboende:

Flerbostadshuset inom fastigheten Eklövet 1 är i dåligt skick och behöver rivas. De flesta som bor där har rivningskontrakt. Men i byggnaden finns också ett gruppboende samt några hyresgäster med förstahandskontrakt. För dem letar man nu nya bostäder.

Tanken är att bygga ett nytt gruppboende inom planområdet.

Bostäder:

I Eklövet 1 finns också ett hus där staden har ett antal verksamheter. Detta ska rivas och verksamheterna flyttar. Istället byggs bostäder.

Palmen 1 är en gammal kyrklokal som inte längre är i bruk. Även den ska rivas, det ska undersökas om det istället kan byggas bostäder på den marken. Den fastigheten ska eventuellt säljas och markanvisas.

Marksanering:

Inom fastigheten Eklövet 1 finns förorenad mark. Den måste sannolikt saneras.

Ska ge pengar:

Investeringarna som behöver göras i projektet ska bekostas av markförsäljning. Staden äger mark i området och kan sälja till exploatörer som vill bygga där. Ett av stadens mål är att projektet ska ge ett ett ekonomiskt överskott.

Rudbodabor ska få tycka till

Nu börjar stadens jobb med att ta fram detaljplan för området. Andra halvan av 2020 beräknas ett förslag vara klart.  Det får Rudbodaborna tycka till till om i ett så kallat samråd.

2022 och 2023 räknar staden just nu med att byggena kan starta.