Mitt i Haninge träffade Anders Johnson och Helena Norström, båda från RoJ-teatern, i december efter beslutet om marknadshyror. Nu säger RS att de kommer driva frågan och försöka få till Foto: Carlos Montecinos

RS vill stoppa hyreshöjningarna i kulturparken – men Tornberget slår tillbaka

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge är kritiska till kommunala fastighetsbolaget Tornbergets chockhöjningar av lokalhyrorna i kulturparken i Handen. Man hävdar att beslutet om marknadshyror måste godkännas av fullmäktige – men Tornberget hävdar att de har fri lejd enligt lagen.

  • Publicerad 08:18, 7 jan 2016

Mitt i Haninge skrev i december om att kommunala fastighetsbolaget chockhöjer hyrorna i sina lokaler i gamla folkparksområdet i Handen, som på 90-talet blev utpekat som kulturpark. Anledningen är ett styrelsebeslut i bolaget innan årsskiftet, om att marknadshyror ska införas i området.

Nu kräver Rättvisepartiet Socialisterna att kommunen ser över hanteringen av hyreshöjningen. Man menar att införandet av marknadshyror är en principiell fråga, som Tornberget måste få godkänt av kommunfullmäktige.

Man tycker också det är extra anmärkningsvärt att Tornberget gör höjningen nu.

Tornberget fastighetsförvaltnings AB:s resultat för år 2014 var närmare 10,5 miljoner kronor.

Till RS Haninges officiella blogg säger RS gruppledare Mattias Bernhardsson:

– Tornberget har brutit mot den bolagsordning kommunfullmäktige beslutade om i mars i år. Det står klart och tydligt i paragraf 5 under ”Fullmäktiges rätt att ta ställning” att ”Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Haninge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas, säger han till bloggen.

Men Tornbergets styrelseordförande Jan Andersson (S) säger till Mitt i Haninge att man inte behöver ta hänsyn till vad fullmäktige säger.

– Tornberget har som aktiebolag att följa aktiebolagslagen och de beslut som kommunfullmäktige fattat. Av aktiebolagslagen följer att aktiebolag bedriver näringsverksamhet, vilket i det här fallet innebär att marknadshyror eller självkostnadshyror ska tas ut, säger han till Mitt i Haninge.

Jan Andersson menar tvärtom att Tornberget måste sluta att sanktionera alltför låga hyror. Han lyfter bland annat de allmänna ägardirektiven, som fullmäktige beslutat om, där det står att Tornberget ska tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna. Han håller benhårt fast vid styrelsebeslutet.

– Av bolagsordningen framgår bland annat att Tornberget ska iaktta förbudet mot understöd åt enskild och principen att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, säger han.

Men Mattias Bernhardsson bekräftar för Mitt i Haninge att RS kommer att driva frågan, och att man ska prata med föreningarna i parken. RS kräver att kommunstyrelsen ser över hur Tornberget hanterat frågan. Alternativt att kommunen ändrar i bidragsreglementet och betalar hyrorna fullt ut.

– Att besluta om marknadshyror är definitivt ett beslut av principiell karaktär och absolut ett beslut av större vikt, särskilt då två av de viktigaste kulturverksamheterna för ungdomar i Handen skulle tvingas bort av marknadshyror. Tornberget måste rätta sig efter deras uppdrag och demokratiska beslut, säger han till RS-bloggen.

Kulturföreningarna RoJ-teatern, som bland ska få en 560-procentig höjning i årshyra från 1 januari 2017, och Levande Zon samt kyrkan Hela treenigheten svensk-ortodoxa församlingen är de tre verksamheterna som drabbas av hyresökningen.

Både RoJ-teatern, som har 4 000 teaterbesök per år, och Levande Zon har flaggat för att de kan gå i konkurs direkt hyrorna slår in om inte kommunen nu kraftigt höjer sina bidrag till föreningarna. Vilken budget det beslutas om för just Kultur och fritid för 2017 kan bli helt avgörande för föreningarna. Hittills har förvaltningen principiellt inte tillåtit att bidrag får gå till hyran, utan det måste gå direkt till själva verksamheten. Men Kultur och fritid ser just nu över sitt bidragsreglemente.