Rotebroleden klar till slut: ”Vi ska bara knyta ihop säcken”

Arbetet med Rotebroleden inleddes 2016 och har försenats i omgångar, men nu i höst har det till slut blivit klart. – Ja, vi är i princip klara med vårt arbete. Alla funktioner finns där, bara lite dekoration återstår och så ska vi knyta ihop säcken, säger Jan-Erik Gunnestedt på Trafikverket.

  • Publicerad 05:01, 21 nov 2019

Rotebroleden (väg 267) är en sex kilometer lång förbindelse mellan trafikplatserna Rotebro i Sollentuna och Stäket i Järfälla.

Den är samtidigt en viktig tvärförbindelse mellan E4 och E18 och har länge varit hårt belastad. Redan 2011 passerade 20 000–25 000 fordon per dygn och trafiken på Rotebroleden bedöms öka till det dubbla till 2035.

”Vi har öppnat etappvis”

Därför var en utbyggnad nödvändig och nu är den alltså klar, cirka ett år senare än ursprungligen planerat.

– Vi har öppnat etappvis, men skulle ha varit helt klara i slutet av 2018 egentligen. Inget speciellt ligger bakom förseningen, det är sådant som ofta händer, man stöter på grejer i marken och så, säger Jan-Erik Gunnestedt, projektledare på Trafikverket.

Mål att minska barriäreffekten

Uppdraget att bygga ut Rotebroleden, en entreprenad värd cirka 320 miljoner kronor, gick till Svevia. Det har handlat om bland annat att bygga planskilda korsningar, en separat gång- och cykelväg, och att bredda den befintliga bilvägen till två körfält i båda riktningarna.

Katrinedal med den nya gång- och cykelbron långt fram i bilden. Bakom den syns viltbron. Foto: Trafikverket

Syftet har varit att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, men också att göra väg 267 till mindre av en barriär för gående, cyklister och vilda djur som vill röra sig i naturen.

Djuren i skogarna har redan upptäckt den trygga viltbron över Rotebroleden. Både räv och rådjur har lämnat sina spår. Foto: Trafikverket

Gående och cyklister kan passera under viltbron genom den här nybyggda rörtunneln. Foto: Trafikverket

Vattenledningen fick flyttas

I samband med utbyggnaden behövde Norrvattens huvudledning flyttas då den låg i vägen, och då passade man på att förnya ledningsmaterialet och höja kapaciteten längs hela sträcken.

En del av arbetet återstår och de närmaste veckorna ska huvudvattenledningen dras under E18 vid Stäkets trafikplats.

Ledningen läggs med den schaktfria metoden ”mikrotunnling”.
I stället för att gräva upp och frilägga hela ledningen ska två hål grävas, vid start- och slutpunkterna. Sedan kommer en borr att användas för att borra sig genom marken och samtidigt för den med sig ett skyddsrör.

Sprängningar vecka 48–50

För att kunna anlägga start- och slutpunkterna kommer sprängningar att ske vid Stäket under veckorna 48–50, på vardagar klockan 10 och klockan 14. Inför sprängning stoppas all trafik i 10–15 minuter i båda färdriktningarna av säkerhetsskäl.

Under tiden som Norrvatten flyttar sin huvudvattenledning längs Rotebroleden har man tvingats stänga av gång- och cykelvägen. Sträckan mellan Överby hästgård och Sollentuna golfklubb planeras dock att öppnas i december, och cykelbanan ska sedan asfalteras under våren 2020.

Fakta

Breddad bilväg, nya trafikplatser och viltpassager

Rotebroleden, väg 267, är sex hårt trafikerade kilometer mellan E18 och E4 som nu har breddats till två körfält i vardera riktning.

Även trafikplatserna har byggts om: I Stäket har den befintliga trevägskorsningen byggts om till cirkulationsplats vid av- och påfartsramperna från E18 som ansluter till Rotebroleden och i Rotebro har cirkulationsplatserna och avfartsramperna vid E4 byggts om.

En ny trafikplats har dessutom byggts vid väg 850 Mälarvägen, upp mot Upplands Väsby, och en ny planskild trafiklösning vid Överby plus en ny trafikplats till Järfälla kommuns planerade verksamhetsområde vid Stäket.

I projektet finns också en ny gång- och cykelväg längs hela sträckan, och en ny gångport och bro för gående och cyklister under och över av- och påfartsramperna. Dessutom har man anlagt nya trafiksäkrare busshållplatser, nya bullerskydd, nya på- och avfartsramper vid trafikplatserna och viltpassager för älgar, rådjur och andra djur.

Visa merVisa mindre

Sollentuna är bi-vänligaste i Sverige

Nyheter Behåller förstaplatsen i Naturskyddsföreningens kartläggning Sollentuna kommun hamnar på förstaplatsen 2022, precis som i fjol, i Naturskyddsföreningens årliga kartläggning över kommunernas arbete med att gynna bin och andra pollinatörer.fredag 24/6 6:40

Avrådan från att elda i hela Stockholms län

Nyheter Stor brandfara i värmen Lagom till midsommar avråder Storstockholms brandförsvar från eldning i hela länet. Orsaken är förstås det varma och torra vädret.torsdag 23/6 15:06