Jästbolaget. Precis norr om bolagets tomt vill Wallenstam AB bygga en helt ny stadsdel med uppemot 2 000 bostäder. Foto: Mikael Andersson

Rotebro kan få fler bostäder och strandpark vid Norrviken

I dag är området norr om Jästfabriken ett outnyttjat och delvis ogenomträngligt skogsområde, men nu utreds möjligheten att skapa bostäder och en strandpark som ger Rotebro den koppling till sjön Norrviken som saknas i dag. Just nu är planerna ute på programsamråd.

  • Publicerad 06:40, 7 jul 2022

Det området kan man absolut göra mer av.

– Utveckling av området skulle bidra till att göra Rotebro till en mer tillgänglig, hållbar och attraktiv stadsdel, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L).

Hon betonar emellertid att man bara är väldigt tidigt i planeringsskedet och att det finns flera frågor som behöver lösas.

– Vi har utmaningar som lukt, buller och naturvärden, säger hon.

Redan 2016 tog kommunen fram dokumentet Vision Rotebro som är en plattform för arbetet med Rotebros utveckling.

Med utgångspunkt vid pendeltågsstationen förs en idé fram som öppnar för cirka 120 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta, 4 000 nya bostäder och 12 000 nya invånare i ett grönare och mer hållbart och levande Rotebro.

"Rotebro är i ropet"

Skulle alla planer förverkligas så innebär det att Rotebros invånarantal mer än fördubblas från dagens cirka 9 000 till över 20 000, om än på mycket lång sikt.

Vision Rotebro togs fram efter en medborgardialog och är i sig inte politiskt antagen, men den har införlivats i kommunens översiktsplan, förklarar Moa Rasmusson.

– De två senaste åren har vi märkt att Rotebro är i ropet. Tureberg har ju i stort sett byggts färdigt. Vi ser stora vinster i att göra Rotebro mer tillgängligt. Det finns också en plan för att lägga om Norrvikenleden, även om det ligger långt fram i tiden, säger hon.

Ogästvänlig skog

Markområdet som nu är ute på programsamråd ligger mellan motorvägen, järnvägen och Norrvikensjön, norr om Jästfabriken. I dag finns en promenadstig längs sjön, men med svag vattenkontakt. I övrigt består området mest av ogästvänlig skog.

– All natur fyller ju sin funktion, men det området kan man absolut göra mer av, säger Moa Rasmusson.

Och det är alltså på gång nu. Programmet har tagits fram av kommunen i samarbete med fastighetsägaren Wallenstam AB, som hoppas att det ska leda till en detaljplan för en helt ny stadsdel med cirka 2 000 bostäder vid Norrviken.

I programmet anges modestare 400–600 bostäder, men det är många faktorer som påverkar hur många bostäder det till slut kan bli, förklarar Moa Rasmusson. Kart är dock att en exploatering av området skulle innebära stora förändringar för Rotebro.

Samråd till september

Kontakten mellan centrala Rotebro och Norrviken skulle förbättras och utmed vattnet finns planer på en strandpark.

I visionen finns dessutom tankar på att göra om Norrvikenleden till en stadsgata och bygga en ny bro över järnvägen, och att skapa en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen, för att koppla ihop Rotebro med den omgivande naturen.

Programsamrådet pågår till mitten av september och ger remissinstanser och sakägare som Trafikverket, länsstyrelsen, Norrvatten och Jästbolaget tillfälle att yttra sig. Även allmänheten har möjligheter att lämna synpunkter.

Vision med fyra delar och en bro till vildmarken

Vision Rotebro togs fram 2016 och öppnar för 4 000 nya bostäder och 12 000 nya invånare i kommundelen. Den består av fyra delar:

1 - Annelund och Rotebro centrum. Sträcker sig från Rotebro torg i söder till Timotejdungen och Edsån i norr, från det mest urbana till det mest naturlika. Inom 800 meter från pendeltågsstationen kan Rotebro få en ny framsida med många nya bostäder, en ny koppling under järnvägen och två nya parker.

2 - Gröndal och Rotebro handel. Ligger inom en radie på 500 meter från pendeltågsstationen. Här finns möjlighet att skapa nya bostadskvarter med ett nytt ansikte för stadsdelen, vända handelsplatsen mot samhället och skapa en trevligare entré till området i form av en ny torggata och ett nytt stationstorg.

3 - Rotsunda och Mariedal. En pusselbit med potential att skapa en mer sammanhängande och blandad stadsdel. Nuvarande verksamhetsområde omvandlas och ger plats för bland annat ett nytt stationstorg, ett nytt torgstråk mot Rotsunda torg, ett nytt parkstråk utmed Edsån och många nya bostäder.

4 - Tallbacken och Jästfabriken. Området ligger mellan motorvägen, järnvägen och Norrvikensjön. Rotebro kan få en helt annan tillgänglighet till sjön och många nya bostäder. Norrvikenledens omvandling, det nya stationstorget och den nya strandparken skulle öka Rotebros attraktivitet.

Utöver dessa planer finns förslag om att bygga en gångbro mellan Norrvikens norra och södra stränder. En ”bro till vildmarken” i Törnskogens naturreservat från Rotsundasidan, alldeles intill gränsen till Upplands Väsby, skulle enligt visionen sluta cirkeln och bilda ”en rekreativ superstruktur” kring Rotebro och Bollstanäs där Edssjön, Edsån, Norrvikensjön och Törnskogen kopplas samman med en promenadväg.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Hon tar fajten mot kommunen – igen

Nyheter Nekades korttidsboende. Har överklagat 91-åriga Karin Kimby har tidigare tagit fajten mot kommunens beslut om äldreomsorg – och vunnit. I juni fick hon ytterligare ett avslag och nu har hon tagit upp kampen igen.tisdag 9/8 7:00

Clownigt besök till Tureberg

Nyheter Föreställningen hålls på låtsasspråk. Den 15 augusti kommer clowntrion Trio Smack till Sollentuna för att bjuda på clownshow.fredag 5/8 15:49

Oväntade vinnarna av Gothia cup

Nyheter Vinnare. "Glädje och lättnad flödade i kroppen" När Sollentunalaget Maj FC startade 2019 var målet klart: vinna Gothia cup. Två år, en pandemi och många cuper senare är laget tillbaka i Sollentuna, med bucklan på hyllan.fredag 5/8 15:48