Blir Campus Tensta till 2018-2019. Foto: Arkivbild

Ross Tensta Gymnasium ska bli Campus Tensta

Tensta gymnasium ska bli Campus Tensta, ett nytt utbildningscentrum som ska locka elever från hela Stockholm. Staden satsar 124 miljoner kronor på omvandlingen. – Campus Tensta blir en energiinjektion för hela stadsdelen, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

  • Publicerad 15:52, 29 nov 2017

Utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden i Stockholms stad har beslutat att starta Campus Tensta, ett utbildningscentrum som kommer att erbjuda gymnasial språkintroduktion, komvux och yrkes-SFI, folkhögskola och kurser på akademisk nivå.

– Svaret på de samhällsutmaningar vi står inför är utbildning, utbildning och utbildning. Att vi har möjlighet att erbjuda en fyrklöver när det gäller utbildningsformer, bland annat en extern högskoleutbildning med mycket kontakt med näringslivet bidrar till att folk kan få jobb och tjäna pengar och kan bygga sina liv, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Ross Tensta gymnasium renoveras

Den nya satsningen kommer bedriva sin verksamhet i gamla Ross Tensta gymnasium. Totalt rymmer lokalerna 800 elever. Byggnaden renoveras i sektioner och står helt färdig i början av 2020. Redan till hösten 2019 kan de första verksamheterna flytta in i de nyrenoverade lokalerna.

Investeringen i byggnaderna är beräknad till 124 miljoner kronor.

– Det som är lite nytänkande i det här är att utbildningsförvaltningen ska anställa en campusgeneral som kommer att ha en samordnande funktion. Funkar det riktigt bra kan det bli en modell för fler liknande projekt i staden, säger Olle Burell.

Campus ett nav för Tensta

I planen ingår också att förädla utomhusmiljön och binda samman skolbyggnaden med Tensta träff där ABF, kulturförvaltning och stadsdelsnämnd samverkar samt Tensta sim- och idrottshall mittemot.

Tanken är att lokalerna ska kunna användas även på kvällar och helger för att skapa fler mötes- och samlingslokaler i området.

Stadsteatern med på ett hörn

– I första hand är det utbildning som kommer att ske, men på kvällstid öppnar vi även upp för andra, bland annat kommer Stadsteatern att vara där med viss verksamhet, säger Olle Burell.

I torsdags var skolborgarrådet och andra lokala politiker på plats i Tensta träff för att presentera planen och för att höra Järvabornas synpunkter.
– Det kom ännu fler än vi vågat hoppas på. Tensta bubblar av engagemang och föreningsliv och det vill vi ta in i projektet. Idén om skolan mitt i byn är relevant i Tensta, säger Olle Burell.