Fastighetsinspektionen varnar profilmäklaren för lockpriser på flera bostäder i norrort. Foto: Arkivbild

Roslagsmäklare varnad efter lockpriser

æDen prisade mäklaren varnas efter att använt sig av lockpriser vid förmedling av fastigheter i Täby och Österåker. Försäljningspriset har i vissa fall varit närmare två miljoner kronor mer än utgångspriset. Men internt tas mäklaren i försvar.

  • Publicerad 15:54, 20 okt 2017

Enligt Fastighetsmäklarinspektionen har mäklaren – som är en profil i branschen – lämnat vilseledande prisuppgifter av sex förmedlade bostäder, så kallade lockpriser. I ett fall har säljpriset ökat med 30 procent i jämförelse till utgångspriset.

inspektionen slår därför fast att mäklaren – som tidigare prisats – åsidosatt sin omsorgsplikt och god fastighetsmäklarsed.

Försvaras internt

Trots varningen tas den anklagade mäklaren i försvar på företaget Mäklarringen.

– Alla varningar är allvarliga och vi kontrollerar alltid sånt här internt när det sker, i det här fallet har vi inte sett något som tyder på systematiskt fuskande med lockpriser. Men det är klart, det är ingen bra PR för företaget direkt, säger Peter Ek, delägare på Mäklarringens kontor i Täby och Österåker.

”I det här fallet är varningen felaktig.”

Michael Mati, säljchef på Mäklaringen.

Peter Ek håller med om att prisökningar på 30 procent i förhållande till utgångspris är ovanligt högt, men tror inte att det är ett medvetet drag av mäklaren.

– Ibland går det för fort på marknaden vilket gör att man hamnar i de här situationerna. Den senaste tiden har marknaden pekat uppåt samtidigt som det finns en brist på bostäder vilket driver priset uppåt.

Beslutet överklagat

Den anklagade mäklaren har överklagat inspektionens varning och ärendet kommer lämnas över till förvaltningsrätten i Stockholm. Tills vidare jobbar han kvar på Mäklarringen.

– Vi ser allvarligt på lockpriser och har fullt förtroende för Fastighetsmäklarinspektionen, men i just det här fallet tycker jag varningen är felaktig. Man ska komma i håg att det handlar om sex av 80 objekt som den här mäklaren haft och om man ser till marknaden för den berörda perioden är prisskillnaderna inte unika, säger Michael Mati, försäljningschef på Mäklarringens huvudkontor.

Kommer mäklaren få jobba på som vanligt?

– Just nu inväntar vi på beslut på överklagan, innan vi tar en vidare diskussion med den berörde.

Hur påverkar den här varningen mäklarens fortsatta arbete?

– Jag antar att det tagit hårt, mäklaren är inte mer än människa. Lockpriser är som sagt allvarligt, men i det här fallet låg prisökningen utanför mäklarens makt, säger Michael Mati.

Kritiserar systemet

Även Peter Ek håller med om tvivlet i Fastighetsmäklarinspektionens beslut.

– De borde se mer till omständigheterna och hur marknaden ser ut. Sen är det ju anmärkningsvärt att anmälan i just det här fallet kommer från anonymt håll. Misstankar om att det är en missnöjd budgivare som förlorat budgivningen eller en konkurrent som anmält kan uppstå, säger han.

I beslutet framgår att anonyma anmälningar ofta avskrivs utan utredning. Men att i det specifika fallet funnits särskilda skäl att pröva ärendet.

– I sitt beslut har inspektionen kommit fram till att antalet granskade objekt räckt för bedömningen att fastighetsmäklaren systematiskt lämnat vilseledande prisuppgifter i marknadsföringen av de förmedlade objekten, säger Eva Westberg, myndighetschef på Fastighetsmäklarinspektionen.

Mitt i har försökt nå den varnade mäklaren.