Vägarbete pågår. Just nu grävs det i gatorna runt Björngårdsskolan. Foto: Privat

Rörigt när trafiken ska bli säkrare

Just nu är området utanför Björngårdsskolan en byggarbetsplats. Syftet är att trafiksäkerheten ska höjas, men när bygget pågår är effekten den motsatta, anser en förälder.

  • Publicerad 07:00, 3 maj 2021

Utanför Björngårdsskolan, vid korsningen Swedenborgsgatan/Maria Prästgårdsgata, pågår just nu ett vägarbete för att öka trafiksäkerheten.

Trottoaren som går längs Swedenborgsgatan och över Maria Prästgårdsgata ska bli genomgående gångbana. Det betyder att den förlängs över korsningen, så bilar måste hålla lägre hastighet vid överfart och gående prioriteras.

Ingen vändplan

Alla är inte helt nöjda med insatsen. En förälder, menar att själva bygget innebär fara för barnen eftersom övergångsstället just nu är borta och Maria Prästgårdsgata blivit en återvändsgränd.

– Det är en bra sak, men det finns nu ingen vändplan så när föräldrar har lämnat sina barn med bil måste de backa och mecka för att ta sig ut igen, samtidigt som barn springer över gatan.

Tajmingen kunde också ha varit bättre, eftersom bygget står i vägen för uteserveringar, menar föräldern.

– Det känns lite respektlöst att göra det nu, när uteserveringar är så pass viktiga för näringsidkare. Och varför inte göra det i sommar när inga barn är på skolan?

Blir sommargågata

Enligt staden görs arbetet nu så att det står färdigt när Swedenborgsgatan blir sommargågata 7 maj.

– Men det är självklart viktigt att vi arbetar så trafiksäkert som möjligt och har god skyltning och korrekt hänvisning på platsen, skriver Malinda Flodman, presskontakt vid trafikkontoret, i ett mejl till Mitt i.

– Arbetet görs inom ett projekt för säkra och trygga skolvägar. Hade sommargågatan inte varit planerad hade vi troligen valt att försöka planera arbetet till sommaren.

De nya övergångarna vid Maria Prästgårdsgata/Swedenborgsgatan ska också på plats för att underlätta för dem som reser kollektivt.

– Sträckan utgör en viktig koppling för gående mellan t-banan vid Mariatorget och Södra station.

Foto: Stockholms stad

Tisplan

Korsningen Björngårdsgatan/Wollmar Yxkullsgatan: klart 7 maj.

Korsningen Maria Prästgårdsgata/Swedenborgsgatan: klart 7 maj.

Korsningen Björngårdsgatan/Maria Prästgårdsgata: Startar maj, pågår till juni.

Visa merVisa mindre