Upprustning. Rondellen Viksjöleden ska få ny look. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Rondell Viksjöleden fräschas upp

Under sommaren påbörjas arbetet med att rusta upp rondellen Viksjöleden. Arbetet beräknas vara klar i augusti.

  • Publicerad 16:38, 22 jul 2022

Rondellen Viksjöleden, där Traktorvägen, Viksjöleden och Hummelmoravägen går, ska få sig en makeover över sommaren.

Tanken är att den nya rondellen ska markera entrén till Hummelmoras naturreservat. Den gräsbeklädda ytan i mitten av rondellen ska bytas ut till sten, sedum och tallar. Några stenblock från Stäketbron kommer även att återanvändas för att bevara Järfällas historia. Arbetet påbörjas vecka 29 och beräknas vara klart i augusti.

Under tiden som arbetet pågår leds biltrafiken intill vägbanan, vilket kan påverka framkomligheten tidsmässigt. Enligt kommunen kommer inte gång- och cykelbanan påverkas av arbetet.