Ingen återkomst. Det omtalade konstverket kommer inte att hängas upp på fullmäktigesalens väggar igen som det ser ut i dagsläget. Foto: Mikael Andersson

Rödgrönas uppmaning: Sätt tillbaka konstverket

Emma Feldmans (M) beslut att plocka ner konstverket "I Amelins anda" från fullmäktigesalen i Jakobsberg har varit omdebatterat de senaste veckorna. Nu vill den rödgröna oppositionen (S, V, MP), att konstverket sätts upp igen – men Feldmans beslut kvarstår.

  • Publicerad 16:35, 8 okt 2019

Det var i mitten av september som det blev känt att kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M), beslutat att träreliefen "I Amelins anda" av Lenny Clarhäll, som suttit i fullmäktigesalen i Järfällas kommunhus sedan 1980-talet, skulle tas ner.

Detta då hon menade att konstverket är antidemokratiskt och kan tolkas som en hyllning till Karl Marx (en avbildning av Marx verk Kapitalet finns med i reliefen), och att det därför inte var lämpligt att den skulle hänga i fullmäktigesalen.

Den 24 september fattade kultur- demokrati- och fritidsnämnden i Järfälla ett enhälligt beslut om att kommunens konstpolicy ska uppdateras, och gav då förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på komplettering av konstpolicyn till nästa sammanträde.

Detta efter att Vänsterpartiet tog upp att de anser att kommunens politiker "ska hålla armlängds avstånd kring innehåll i konstnärliga verk och uppdrag för konstnärlig utsmyckning".

Efter politiska konstbråket: Nu ska Järfällas policy ändras

M tog ner offentlig ”Marx-konst”

Vill att verket hängs upp på nytt

Nu i veckan var konstverket på tapeten igen, om än inte bokstavligen.

När kommunstyrelsen i Järfälla sammanträdde i måndags la den rödgröna oppositionen (S, MP, V) fram ett gemensamt initiativ, där de föreslog att konstverket "I Amelins anda" ska återta sin plats på fullmäktigesalens vägg.

De menar att beslutet om att ta ner det togs "informellt och på tveksamma grunder". Men initiativet fick inget gehör av varken Alliansen eller Sverigedemokraterna, och tavlan kommer alltså inte att hängas upp i fullmäktigesalen på nytt.

– Jag tycker att det är beklagligt att de är för att kommunstyrelsens ordförande egenhändigt kan gå och plocka ner en tavla som inte passar henne. Det är allvarligt att den inställningen finns, och i och med att de andra nu röstade nej till initiativet konstaterar jag att de stöttar hennes agerande, säger Bo Leinerdal, gruppledare för Vänsterpartiet i Järfälla.

Och Emma Feldman (M) står fast vid beslutet att ta ner verket, men tycker inte att det handlar om att styra konsten i kommunens lokaler.

– Det handlar om ett specifikt konstverk i ett specifikt rum. Jag tycker inte att det är lämpligt att det hängde där.

Hade du kunnat göra på ett annat sätt, som att lägga fram ett formellt förslag?

– Det hade man säkert kunnat göra. Jag står för att jag inte tycker att den ska sitta där.

Står du för tillvägagångssättet också?

– Ja, jag sa till kommundirektören att den inte skulle sitta där och det står jag fast vid, säger Emma Feldman.