Oppositionen i Huddinge (f.v.): Nujin Alacabek (V), Sara Heelge Vikmång (S), Anders Lönroth (MP) och Mats Arkhem (SD).

Rödgröna vill spräcka överskottsmålet

Den rödgröna oppositionen är kritisk till att koalitionen inte satsar mer pengar och i stället flaggar för nya sparkrav i sitt budgetförslag för 2020. För att ha råd med extra satsningar vill de rögröna spräcka det tvåprocentiga överskottsmålet.

  • Publicerad 19:00, 21 maj 2019

Förra veckan presenterade den styrande koalitionen i Huddinge – som samlar Allianspartierna, Huddingepartiet och Drevvikenpartiet – sitt budgetförslag för 2020. De målade upp en dyster bild med sviktande skatteunderlag och en åldrande befolkning. Därför krävs det också att kommunens verksamheter sparar in på kostnader framöver, enligt koalitionen.

Nu får de mothugg från de rödgröna oppositionspartierna som tycker att koalitionen satsar för lite pengar.

– Moderaterna har styrt Huddinge i snart 13 år och har länge pratat om att ”arbeta mer effektivt” för att få resurser över till skattesänkningar. Nu ska barnen i förskolan och skolan betala genom fler nedskärningar, säger Sara Heelge Vikmång (S).

Hon får medhåll från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Nujin Alacabek (V) kritiserar också att koalitionen håller fast vid ambitionen att sänka skatten framöver.

– Huddinge håller på att få en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder. Då måste resurserna till kommunala verksamheter öka, inte minska.

SD backar koalitionen

Däremot är Sverigedemokraterna som vanligt positivt inställda till koalitionens ekonomiska politik.

– Det är rätt att inte kompromissa med kommunens överskottsmål och att samtidigt inte höja den redan höga kommunalskatten. Men kommunen bör i än högre grad prioritera kärnverksamheten, säger Mats Arkhem (SD).

Koalitionen väljer i sin budget att hålla fast vid det tvåprocentiga överskottsmålet, som är tänkt att ge en buffert för framtida krislägen och investeringsbehov. Men de rödgröna vill att man i det här läget ska spräcka överskottsmålet och i stället satsa mer pengar redan i dag.

Är det rätt att hålla fast vid 2 procent i överskottsmål? 

Foto: Sven Pernils

Mats Arkhem (SD): "Överskottsmålet är viktigt för att klara av den ekonomiska verkligheten och vara förberedda för oväntade kostnader som alltid behöver hanteras i en kommunal verksamhet."

Foto: Andy Prhat

Sara Heelge Vikmång (S): "Socialdemokraternas uppfattning är att Huddinge bör ha ett överskottsmål på 2 procent. Givet de stora behoven i inte minst förskolan och skolan ser vi det dock som motiverat att kombinera att växa in i resultatmålet och att här och nu ge resurser till kommunens verksamheter med störst behov."

Anders Lönroth (MP): "Det är anmärkningsvärt att koalitionen som påstår sig ta ansvar för en långsiktig ekonomi inte ser att nedskärningar i den egna verksamheten kommer få långtgående konsekvenser. Man siktar på stora överskott samtidigt som man låter våra skolor och våra barn bära bördan, det här är inte ansvarsfull politik."

Nujin Alacabek (V): "Nej, Vänsterpartiet menar att överskottsmålet inte är ett självändamål. Istället ser vi hur förvaltningar tvingas snåla och spara in på tjänster genom att inte tillsätta vakanser. De som blir lidande av det är Huddingeborna som får sämre service och personalen som får springa fortare. Skattepengar ska jobba i verksamheterna, inte bara läggas på hög. Ett resultatmål kan vara bra men det behöver inte vara så högt som 2 procent av budgeten."

Vad är bästa receptet för att klara dessa svåra ekonomiska tider?

Mats Arkhem (SD): "Kommunen måste prioritera kärnverksamheten och rusta för än sämre tider genom att behålla överskottsmålet om två procent. Vi måste även undvika att sätta våra kommande generationer i skuld genom att driva kommunen med lånade pengar."

Sara Heelge Vikmång (S): "Att använda våra gemensamma skattekronor på bästa sätt och kombinera ett ansvarsfullt sparande med att här och nu ge resurser till kommunens verksamheter med störst behov. Huddinge har landets lägsta lärartäthet och växande barngrupper i förskolan. Att investera i våra förskolor och skolor är både en investering i våra ungas framtid men också en lönsam ekonomisk politik."

Nujin Alacabek (V): "Att våga investera och vara lyhörd för samhällets utmaningar. Vi från Vänsterpartiet vill göra offensiva satsningar för att stärka välfärden. Vi ska bryta segregationen och minska klassklyftorna. Ett jämlikt samhälle fungerar bättre för alla."