Skjuts upp. Rivningen av Röda korsets stuga blir av tidigast 2023, meddelar kommunen. Foto: Bo Olof Nordberg

Röda korset-stugan rivs tidigast 2023

Röda korset i Huddinge samlade över 3 000 namnunderskrifter i protest mot att stugan i Fullerstaparken ska rivas. Nu backar kommunen och säger att den ska rivas först 2023. "Vi behöver inte rusa fram med stugan", säger Love Bergström (M).

  • Publicerad 07:15, 12 nov 2021

Mitt i Huddinge har tidigare berättat att Fullerstaparken ska rustas upp och att Röda korsets stuga – som legat i parken sedan 1952 – kommer att rivas i samband med det. Röda korset äger stugan, men den står på kommunens mark.

Planerna väckte starkt motstånd när de presenterades 2017. Sedan lades de på is ett tag, men i våras fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att meddela Röda korset att de måste flytta och se till att stugan rivs.

Enligt kommunen finns det inga juridiska förutsättningar att ha den kvar. När stugan byggdes hade den ett tillfälligt bygglov på tre år. Men stugan har sedan stått kvar i 70 år utan bygglov. Detaljplanen säger allmän platsmark och man får inte ha byggnader för permanent verksamhet på allmän platsmark.

Rivs om två år

Röda korset motsatte sig rivningen och samlade in 3 000 namnunderskrifter.

Nu backar kommunen – delvis. Stugan kommer att rivas tidigast 2023.

– I grund och botten är situationen densamma. Samtidigt vill kommunen verkligen kunna lösas Röda korsets situation och hitta en lösning. Vi kommer att fortsätta planera parken och jobba med alla andra bitar, men vi behöver inte rusa fram med stugan, säger Love Bergström (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Innebär det att upprustningen av parken försenas?

– Den förskjuts något, men det är inte många månader. Planering och projektering fortlöper under tiden.

I somras sa ni att det inte är juridiskt möjligt att ha den kvar. Är det protesterna som fått kommunen att backa?

– De juridiska förutsättningarna har inte förändrats. Men det har visat sig svårare än vi trodde att hitta en lokallösning som är acceptabel för båda parter. Vi vill ha en god dialog med alla föreningar i kommunen.

Inte erbjudits någon lokal

Björn Eder, ordförande i Röda korset Huddinge tycker att det är positivt att kommunen väntar med att riva stugan.

– Det är ju en en positiv utveckling att de skjuter upp rivningen, även om vi tycker att det är märkligt att de ska riva ett hus som vi äger. Nu väntar vi på att de ska erbjuda oss ett alternativ, säger han.

Kommunen skulle kontakta Röda korset efter sommaren för att diskutera lokallösningen. Men enligt Björn Eder har Röda korset inte erbjudits någon annan lokal än.

– Nej, vi har inte fått något förslag, inte sedan 2017. Nu ser vi fram emot den diskussionen, säger Björn Eder.

Detta har hänt

2017 presenterade kommunen planer på att rusta upp Fullerstaparken och anlägga en ny lekplats. Enligt kommunen går det inte att genomföra planerna om stugan är kvar.

Röda korset äger stugan, men den står på kommunens mark. Röda korset betalar inget arrende.

Stugan har stått på platsen sedan 1952. Den hade ett tillfälligt bygglov på tre år, men har nu stått på platsen i nästan 70 år.

Enligt kommunen medger inte detaljplanen om allmän platsmark att det bedrivs permanent verksamhet.

Röda lämnade in 3 000 namnunderskrifter till kommunen i protest mot rivningen.

Nu är det beslutat att stugan rivs tidigast 2023.

Visa merVisa mindre