Huset på Karlbergsvägen ska rivas, men inget vet när. Foto: Mitt i Stockholm

Rivningen av ”Korvfabriken” dröjer

Inget gehör för grannarnas protester mot det nya bostadshuset på Karlbergsvägen. Den gamla charkuterifabriken ska rivas – men projektet kan vara försenat.

  • Publicerad 16:37, 18 jul 2018

På Karlbergsvägen 77 i Birkastan planeras ett helt nytt flerbostadshus i ”rurban” stil. Fastigheten ägs av Fridhem fastighetsutveckling och Patriam genom det gemensamma bolaget Karlbergsvägen 77 AB. Planen är att riva det befintliga huset som i dag används som skola och kontor och istället bygga 87 bostadsrättslägenheter.

Bygget har kritiserats av grannar, som anser att de planerade lamellhusen kommer att skymma solljuset på den intilliggande innergården.

Detaljplanen överklagades men efter att både mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen gått på fastighetsägarens linje är detaljplanen nu fastställd.

Så blir huset på Karlbergsvägen 77. Illustration: Patriam.

Fritt fram att riva

Nikara Movafaghi är stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret och välkomnar domstolarnas beslut.

– Skälen för överklagan var helt enkelt inte rimliga eftersom de försämringar av ljus och sol bygget innebär är tålbara. Det är ändå i innerstaden.

Sedan i slutet av juni har det alltså varit fritt fram för Karlbergsvägen 77 AB att riva den gamla korvfabriken och börja bygga sina 87 nya bostadsrätter. Trots det har ännu ingen bygglovsansökan kommit in.

Flera projekt försenade

Nikara Movafaghi vill egentligen inte spekulera men ser två möjliga förklaringar.

Senaste årets förändringar på bostadsmarknaden har försenat flera andra planerade byggprojekt runt om i staden och så kanske även detta.

Det kan också bero på den enkla saken att bolaget har fem år på sig att genomföra bygget som beräknas ta ungefär två år från det att bygglovsansökan lämnas in. I praktiken kan det alltså ta flera år innan huset rivs.

Mitt i Vasastan söker fastighetsägaren.

Fakta

Var korvfabrik på 60-talet

På Karlbergsvägen 77 fanns mellan 1971 och 1988 en korvfabrik.

Efter 1988 gjordes fastigheten om till kontor och i dag finns bland annat Jensens grundskola och vuxenutbildning i huset.

Den förra ägaren ville bygga om den för bostäder och uppföra ett nytt gårdshus. Nu ska den gamla korvfabriken rivas med argumentet att den tekniskt och planmässigt inte är lämplig att byggas om.

Visa merVisa mindre