Rivningen av Astoriahusets flygel har börjat

Omgörningen av Astoriahuset på Östermalm är i gång – en slakt av Stockholms kulturarv, menar motståndare till projektet.

  • Publicerad 15:43, 5 jan 2018

Förändringen av det anrika 1870-talshuset har väckt starka protester bland dem som vill bevara byggnaden intakt. Det är ett av Stockholms få bevarade bostadspalats i sten med niorumsvåningar.

Rivningarna gäller Astoriahusets flygel som vetter mot Sofi Almqvists plats. Flygeln ska ersättas med en modern och högre kontorsbyggnad.

Astoriahuset ska dessutom göras mer tillgängligt för allmänheten genom etablering av butiker och restauranger. Byggnaden ska också genomgå en omfattande restaurering där originaldetaljer bevaras.

Långdraget. Astoriahusets eventuella rivning har stötts och blötts under flera års tid, men i april vann detaljplanen för omgörningarna laga kraft. Foto: Anna Sandqvist