Planen. Såhär skulle vyn från Tegelbacken se ut efter rivningen och nybyggnationen. Foto: BAU arkitekter

Rivning i City kan bli fråga för HD

Överklagan på överklagan... på överklagan. Vilken instans ska bestämma om ett kontorshus på Tegelbacken ska få rivas för att ersättas med ett nytt, cirka fem meter högre? Det kan bli en fråga för Högsta domstolen.

  • Publicerad 16:17, 9 jan 2020

Det är fastighetsägaren Skanska som vill riva byggnaden intill Sheraton hotell på Tegelbacken för att ersätta den med ett kontorshus som skulle ha plats med cirka 1 860 arbetsplatser jämfört med dagens 700. Byggnaden är planerad att bli 4,5 meter högre än befintlig och skulle bli tio meter större ut mot Rödbodagatan.

Detaljplanen klubbades 2018 men överklagades av Samfundet S:t Erik till mark- och miljödomstolen eftersom de menar att förslaget skulle påverka riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Mark- och miljödomstolen avvisade dock överklagan och menade att samfundet inte hade någon klagorätt. Ett beslut som överklagades till mark- och miljööverdomstolen. I november 2019 gjorde den senare instansen en annan bedömning och skickade tillbaka ärendet till mark- och miljödomstolen.

Stor rivning i City bollas mellan domstolar

Man hävdar samfundets rätt att låta få planen prövad och motiverar bland annat beslutet med att "planen avser ett område som har utpekats av Riksantikvarieämbetet som riksintresse 'Stockholms innerstad med Djurgården'".

Men nu har Stockholms stad överklagat mark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen. Parterna har till den 3 februari på sig att komma med kompletterande handlingar.

– Sen har domstolen tre månader på sig att ta ställning till prövningstillstånd. Jag skulle gissa att ett beslut kommer före maj, säger Elisabeth Ståhl, justitiesekreterare på Högsta domstolen.