Villa Kassman. Foto: carlos montecinos

Rivning hotar nu Storholmens slott

Kommunen vill inte göra några ändringar i detaljplanen för Storholmens slott. Nu riskerar den anrika byggnaden att rivas.

  • Publicerad 00:00, 16 apr 2013

– Som det ser ut nu så finns det inget val, säger Marie Dahlqvist, som arrenderar slottet tillsammans med sin sambo Leif R Carlsson.

Som Mitt i Lidingö Tidning tidigare har berättat är det kulturhistoriskt värdefulla Villa Kassman, kallad ”Slottet” i folkmun, på Storholmen i dåligt skick och behöver renoveras för cirka 30 miljoner.

För att ha råd att renovera anser sig ägaren Nils Andersson behöva bygga ut huset och stycka av tomten för fler bostäder. Men nuvarande detaljplanen tillåter bara ett hus i exakt den storlek som står där nu. Även rivning är dock tillåten, på grund av husets dåliga skick.

Huset är till salu för 14 miljoner, men ännu har ingen köpt det.

Nils Andersson skickade därför vid årsskiftet in en ansökan om ansökan om ändring av detaljplanen. I förra veckan avslog kommunstyrelsen hans ansökan.

– Den nuvarande detaljplanen pågår till 2016. Vi ändrar inte planen under genomförandetiden, säger Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef.

Men ägaren har möjlighet att göra en ny ansökan efter 2016.

– Det är för tidigt att säga hur vi skulle ställa oss till en ny förfrågan. Men det är inte Lidingö stads önskan att man ska förtäta kraftigt på Storholmen, säger Anna Hadenius.

Enligt arrendatorerna kan ägaren redan nu tvingas ta beslut om en rivning, eftersom det finns risk att man inte får ett nytt rivningslov senare.

– Då kan ägaren stå här med ett hus som varken kan renoveras eller rivas, säger Marie Dahlqvist.

Men enligt Anna Hadenius kommer det inte vara omöjligt att få rivningslov även efter 10 juni.

– De kan söka ett nytt rivningslov som vi kommer att besluta om utifrån samma detaljplan som gäller nu, där det inte finns något skydd mot rivning.

Mitt i har även sökt ägaren Nils Andersson som dock befinner sig på resa.