Rivning av kärnkraftverk oroar grannar

Grannar närmast kärnkraftverket i Ågesta är oroliga efter nyheten om rivning. Men Strålsäkerhetsmyndigheten tonar ner riskerna. – Det är närmast omöjligt att åstadkomma något utsläpp, säger Eric Hägglund, inspektör.

  • Publicerad 13:37, 20 feb 2018

I kväll tisdag klockan 19 hålls samrådsmöte på det gamla kärnkraftverket i Ågesta, söder om Farsta. Mitt i Söderorts artikel om att Vattenfall vill riva anläggningen har väckt stort intresse – och en del oro.

– Naturligtvis är vi väldigt angelägna om att alla tänkbara säkerhetsåtgärder vidtas för miljö och hälsa, så att radioaktivitet inte på något sätt läcker ut i luft eller vatten från Ågesta eller under transporter, säger ett par som bor i Vidja, det tidigare sommarstugeområdet nära kärnkraftverket, och som inte vill ha sina namn i tidningen.

Första gången i Sverige

Man kan förstå de som får skrämselhicka av att luftburen radioaktivitet kan frigöras vid rivningen. Eller att upp till tvåhundra lastbilstransporter med radioaktivt avfall ska avgå från Ågesta.

Liknande rivningar har heller inte genomförts i Sverige, med undantag för en mindre forskningsreaktor i Studsvik. Så frågan är: Finns det fog för oron?

Nej, svarar Ågestaverkets ägare Vattenfall.

– Allt högaktivt avfall som kärnbränsle och tungt vatten har redan tagits därifrån. Det som finns kvar är medel- och lågaktivt avfall. Det finns ingen risk att vare sig människor eller miljö skulle påverkas av ett utsläpp, säger Marie-Louise Olvstam, juridiskt ombud för Vattenfall.

Ågestaverkets kontrollrum. Foto: Lennart Ström

Eric Hägglund, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, tonar också ner riskerna.

– Det är närmast omöjligt att åstadkomma något utsläpp. Det är bara de som jobbar inne i berget som skulle kunna utsättas för stråldoser, säger han.

Behållare ska tåla trafikolyckor

Vägtransporterna ska inte heller vara någon fara.

– Avfallet packas i godkända behållare. Där råder väldigt sträga regler. De ska tåla trafikolyckor, säger Eric Hägglund.

Tillstånd krävs inför rivning

Efter samrådet kommer Vattenfall att söka tillstånd för rivningen hos Mark- och miljödomstolen. Om det beviljas kan rivningen starta tidigast 2020. Den väntas pågå i åtta år.

Reaktorn togs ur drift 1974. Varför gör ni det här först nu?

– Vattenfall har som ägare en skyldighet enligt kärntekniklagen att riva anläggningen. Tidigare har man valt att vänta på en anläggning för slutförvaring. Nu har vi hittat ett bra alternativ för mellanlagring av avfallet i Studsvik och då vill vi göra det här, säger Marie-Louise Olvstam.

Fakta

1000 kubikmeter radioaktivt avfall

Ågestaverket ligger i Huddinge kommun fyra kilometer söder om Farsta.

Reaktorn var i drift 1964-1974. Den försåg Farsta med fjärrvärme via ett kulvertsystem och producerade el till stadsnätet.

Anläggningen ligger innesluten i ett stålskal i ett bergrum.

Cirka 1000 kubikmeter radioaktivt avfall måste tas omhand vid rivning.

Det avfall som finns kvar i anläggningen räknas som låg- och medelaktivt.

Källa: Vattenfall
Visa merVisa mindre